21. december 2017

Novosti, ki jih uredba prinaša v slovensko zakonodajo 

Varstvo osebnih podatkov bo postalo z uvedbo Splošne uredbe o varstvu podatkov EU GDPR, ki bo pričela veljati maja 2018, še bolj zapleteno. Kot vse uredbe, tudi slednja v slovensko zakonodajo prinaša veliko novosti, med katerimi je najpomembnejša obveznost upravljavcev zbirk osebnih podatkov imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Organizacija, ki upravlja z osebnimi podatki, bo morala imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov glede na tri osnovne okoliščine, in sicer glede na:

  • pravno naravo organizacije,
  • naravo osebnih podatkov,
  • načine in namene obdelave osebnih podatkov in s tem povezanega tveganja za zasebnost posameznikov.

 

To pravzaprav pomeni, da bodo morali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovati vsi državni organi in agencije, občine, javni zavodi, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil ter drugi, ki se vsakodnevno soočajo z varstvom osebnih podatkov oz. vsi, ki obdelujejo občutljive osebne podatke ali posebne vrste osebnih podatkov, pa tudi vsi, ki posameznike redno in sistematično obsežno spremljajo, oblikujejo profile posameznikov in jih razvrščajo na podlagi osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov bo delovala neodvisno, kar pomeni, da je organizacija ne bo mogla odpustiti ali razrešit, prav tako pa pooblaščena oseba ne bo prejemala navodil za svoje delovanje.

 

varovanje osebnih podatkov

 

 

Izobraževanja za pridobitev poklicne kvalifikacije s področja varstva osebnih podatkov

Ker se zavedamo, da bo slovenska zakonodaja preplavljena z novostmi, ki jih Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR uvaja, smo pri Uradnem listu Republike Slovenije, d.o.o. pripravili strokovna izobraževanja na temo varstva osebnih podatkov, ki jih bodo izvedli strokovnjaki iz omenjenega področja. Izobraževanja sestojijo iz predavanj in vaj, na koncu pa bo posameznik moral opraviti  tudi pisni in ustni izpit, po katerem bo prejel potrdilo oz. certifikat o pridobitvi dodatne kvalifikacije s področja varstva osebnih podatkov.

 

 

Strokovnost predavanj o varstvu osebnih podatkov

Predavanja in vaje so strokovno izpeljana in bodo posamezniku nudila dobro pripravo na izpit, ki bo sledil. Strokovnjaki, ki bodo predavali, bodo snov predajali na razumljiv in jasen način ter tako zagotovili razumevanje problematike varstva osebnih podatkov. V okviru predavanj bomo natančno opredelili kdo je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, spregovorili pa bomo tudi o Zakonu o varstvu osebnih podatkov in zbirkah osebnih podatkov nasploh.

Za več dodatnih informacij o izobraževanju o varstvu osebnih podatkov si oglejte našo spletno stran, v primeru dodatnih vprašanj pa smo vam na voljo tako po telefonu, kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo na vprašanja, ki se vam pojavljajo pred prijavo na izobraževanje z veseljem odgovorili. 

 

varstvo osebnih podatkov