06. september 2019

 

Pet modulov Šole sodobnega vodenja in komunikacije

Udeleženci šole vodenja izboljšajo in nadgradijo svoje komunikacijske sposobnosti. Po osnovnem programu se lahko udeleženci priključijo tudi nadaljevalni in ekspertni Šoli vodenja. Podjetje OK Consulting, ustanovitelj Šole sodobnega vodenja in komunikacije, že 20 let svetuje ter izobražuje vodilne kadre tako, da postanejo še boljši vodje in sodelavci, povečujejo odličnost v komunikaciji, medosebnih odnosih, izboljšajo svoje prodajne veščine, delujejo bolj povezano v skupinah, izboljšajo timsko delovanje in s tem prispevajo k bolj učinkoviti organizaciji in uresničevanju njenih ciljev.

 

Temeljni program Šole vodenja zajema pet glavnih modulov, prvi modul se posveča identiteti in avtoriteti v vodenju, poudarja, kakšen vpliv ima vodja na svoje zaposlene in katere vzvode ima na voljo, kadar želi svojo moč uporabiti. Grajenje avtoritete in moči je zahtevno delo, za katerega potrebujemo znanje o tem, kaj pomeni biti vodja v očeh drugih ljudi. Drugi modul je namenjen poglabljanju odnosa do sebe in drugih pri vodenju. Udeležence popelje k prepoznavanju vzorcev, ki jim nezavedno sledimo. V tretjem modulu Šole vodenja je poudarek na ustrezni uporabi kritike in pohvale. Četrti modul se imenuje Ravnovesje čustev in razuma v vodenju – namenjen je soočanju z lastnimi čustvi in prepričanji glede čustvovanja na delovnem mestu. Peti modul Šole vodenja se ukvarja z reševanjem konfliktov v podjetju, udeležencem je predstavljenih pet strategij reševanja konfliktov, s pomočjo vprašalnika udeleženci ugotovijo, katera strategija je najbolj in najmanj izrazita pri njih.

 

uspešno vodenje podjetja