12. maj 2017

rezervni sklad zakonUpravniki večstanovanjskih stavb, ki smo skrbni


Upravniki večstanovanjskih stavb smo specialisti, ki v skladu z zakonom upravljamo z večstanovanjskimi objekti. Pri tem opravilu je potrebno dobro poznati zakonodajo, kot na primer zakon o rezervnem skladu, saj je pri upravljanju rezervnega sklada treba upoštevati vas zakonska določila in izvajati dosledno knjiženje rezervnega sklada. Danes tako ni več vseeno, kdo je upravnik. Minili so časi, ko je bil to kar hišnik, eden od stanovalcev, ki so ga izbrali na sestanku hišnega sveta. Delo upravnikov večstanovanjskih stavb je v zadnjem času postalo kar zelo zapleteno. Upravniki večstanovanjskih stavb tako nikoli ne improviziramo, ampak delo opravljamo, skrbno in premišljeno. V našem podjetju pa opravljamo tudi nekatere druge dejavnosti, kot je denimo čiščenje stanovanj. Če iščete upravnike v Ljubljani ali okolici, se toplo priporočamo.


Upravniki večstanovanjskih stavb delo opravimo na visoki ravni


Upravniki večstanovanjskih stavb smo močno specializirani in tudi primerno usposobljeni, saj je naše delo zapleteno. Upravljanje rezervnega sklada denimo zahteva dobro poznavanje zakonodaje (zakon o rezervnem skladu), potrebno pa je tudi ustrezno knjiženje rezervnega sklada. Upravniki v Ljubljani si prizadevamo, da upravljanje večstanovanjskih objektov potek v najboljšem interesu stanovalcev. Upravniki večstanovanjskih stavb se tako trudimo izpolnjevati najvišje kriterije in dosegati najboljš kvaliteto življenja za stanovalce. Kot dober gospodar skrbimo, da vse poteka tekoče in brez zapletov, ter, seveda, s kar najnižjimi možnimi stroški za stanovalce.


upravniki večstanovanjskih stavbZakon o rezervnem skladu je potrebno spoštovati


Zakon o rezervnem skladu je pomemben, saj je rezervni sklad instrument, s katerim se zagotovi vzdrževanje večstanovanjskih stavb. Zakon o rezervnem skladu seveda skrbi tudi za to, da so sredstva v rezervnem skladu varna in tako na razpolago stanovalcem, ko je potrebno vzdrževanje. Ne samo v povezavi s tem zakonom ampak seveda v povezavi z vso drugo relevantno zakonodajo na tem področju smo upravniki stanovalcem objektivno odgovorni za dobro opravljeno delo. Le dobro opravljeno delo pa je temelj, na podlagi katerega stanovalci z našo pomočjo iz procesa upravljanja dobijo tisto, kar potrebujejo in to za najmanjšo možno ceno.