12. maj 2017

UpravnikUpravnik, ki dela za interes stanovalcev


Upravnik opravlja pomembno delo, saj je od njegovega znanja, sposobnosti in spretnosti odvisna kvaliteta upravljanja večstanovanjskih stavb. Upravniki večstanovanjskih hiš morajo dobro poznati zakon o rezervnem skladu in drugo zakonodajo v povezavi z upravljanjem z nepremičninami. Upravnik je v današnjem času vedno specialist, saj je dandanes upravljanje večstanovanjskih stavb postalo zapleteno. Poleg tega pa je upravnik soočen s čedalje večjimi pričakovanji stanovalcev, ki pričakujejo, da so upravniki večstanovanjskih stavb prekaljeni profesionalci, ki so s svojim delom sposobni zagotoviti, da upravljanje večstanovanjskih stavb poteka optimalno in z najmanjšimi možnimi stroški. Stanovalci pričakujejo, da bo vse potekalo gladko in da bosta udobje in kakovost življenja na podlagi dobrega dela upravnika na najvišjem možnem nivoju.


Upravnik v današnjem  času je vedno specialist


Upravnik je danes oseba, ki je profesionalec in je maksimalno usposobljen za delo, s katerim se ukvarja. Še pred desetletji je bilo upravljanje z nepremičninami zelo enostavno. Zakonodaja je bila ohlapna, saj zakonov, kot je zakon o rezervnem skladu, ni bilo in veliko je bilo prepuščeno odločitvam stanovalcev samih. Upravniki večstanovanjskih hiš so bili večinoma hišniki, ki so v objektih, ki so jih upravljali, tudi stanovali. Od kvalitete hišnika in ne nazadnje njegove samoiniciativnosti sta bili odvisni tudi kakovost in dinamika upravljanja. Danes je seveda to povsem drugače. Sprejeta je kompleksna zakonodaja, ki natančno določa, kakšne so naloge, pristojnosti in odgovornosti, ki jih ima upravnik.


upravljanje večstanovanjskih stavbUpravljanje večstanovanjskih stavb je v naši režiji izvrstno


Upravljanje večstanovanjskih stavb jemljemo zelo resno. Prizadevamo si, da naše delo opravimo popolno. To za nas ni pomembno le zato, ker smo profesionalci, katerih vodilo je brezpogojna kakovost, ampak tudi zato, ker je zadovoljstvo strank za nas izrednega pomena. Konec koncev naše delo ne opravljamo zaradi dela ali zato, ker bi morali v življenju nekaj početi, ampak ga opravljamo zaradi tistih, ki so to delo naročili. Njihovo zadovoljstvo z našo vrhunsko opravljeno storitvijo tako pomeni tudi zadovoljstvo za nas. Poleg te dejavnosti pa opravljamo še nekatere druge, kot je denimo čiščenje stanovanj.