14. december 2017

Toplotne črpalke zrak voda, voda voda, zrak zrak ali zemlja voda?

Toplotne črpalke zrak voda ceneToplotne črpalke zrak voda, voda voda in zemlja voda so najugodnejši in ekološko učinkoviti sistemi ogrevanja, zato se povpraševanje po toplotnih črpalkah povečuje iz dneva v dan.
Povpraševanje po toplotnih črpalkah vpliva na ponudbo, ki se tako kot povpraševanje povečuje.
Danes imamo na voljo veliko vrst toplotnih črpalk, ki se razlikujejo glede na koriščenje vira, ki ga uporabljajo za svoje delovanje. Glavni energetski viri so zrak, voda in zemlja.
Toplotne črpalke, ki uporabljajo naravne energetske vire so planirane v novogradnje kot osnovni sistem ogrevanja, medtem ko v objektih, ki imajo druge vire ogrevanja predstavljajo toplotne črpalke učinkovito ekonomsko in ekološko nadgradnjo, ki predstavljajo 75% energije, ki jo potrebujemo za ogrevanje.
V primeru vgradnje toplotne črpalke, zaradi ekološkega vpliva na okolje lahko pridobimo subvencijo Eko Sklada, za njeno vgradnjo, saj le ta spodbuja uporabo ekoloških virov energije, ki so prijazni našemu okolju.


Toplotne črpalke zrak voda in prednosti njihove uporabe

Toplotne črpalke zrak zrak so v primerjavi z drugimi najcenejše in najdostopnejše, saj za svoje delovanje potrebujejo le zrak, in ne npr. dostopa do energije v zemlji ali podtalnice, temveč le zrak, zato je primerna za ogrevanje vsakega objekta.
Toplotne črpalke na zrak uporabljajo temperaturo zraka , s katerim dobimo možnost talnega ali radiatorskega ogrevanja.
Montaža toplotnih črpalk na zrak je hitra in enostavna, saj lahko uporablja zunanji ali notranji zrak. V primeru vgradnje toplotne črpalke zrak voda v kletni prostor, lahko temperaturo zraka v kleti hladi oz vzdržuje stalno temperaturo zraka, ki je primerna za shranjevanje živil, istočasno pa z energijo iz kleti, ogreva zrak bivanjskega prostora.
Primerjava investicije v toplotno črpalko zrak voda je bistveno ugodnejša od ostalih, saj se le ta povrne v zelo kratkem času.

 

Toplotna črpalka voda voda Iblo

Najučinkovitejši toplotni črpalki uporabljata energijo zemlje oz vode

Toplotni črpalki voda voda oz zemlja voda sta najučinkovitejši, saj je njun energetski izkoristek konstantne temperature zemlje ali toplote podtalnice največji.
Primerjava investicije v toplotno črpalko voda oz zemlja voda ni tako ugodna, kot toplotna črpalka zrak voda, saj je potrebno imeti za vgradnjo let teh zemljo ali podtalnico.
Poleg omenjenega »osnovnega vira« za ogrevanje, moramo opraviti test, ki izkazuje zadostno pretočnost podtalnice in pridobiti predhodno dovoljenje za vrtanje vrtin v zemljo.
Primerjava omenjenih toplotnih črpalk z opcijo na zrak je v korist voda oz zemlja voda, saj ti predstavljata  dve najbolj ekonomični in trajni rešitvi ogrevanja z najugodnejšim ekološkim vplivom med primerjanimi črpalkami, saj zagotavljata velik prihranek energije in učinkovito ogrevanje na okolju najbolj prijazen način.