17. julij 2019

 

Prevajanje in tolmačenje v sodnih postopkih

Sodni prevodi so sestavljeni iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljnem jeziku. Dokumenta sta povezana s trakom in opremljena z žigom sodnega prevajalca, ki zagotavlja, da se sodni prevod vsebinsko, slogovno in terminološko v popolnosti ujema z originalom. Uradni prevajalec (sodni tolmač) k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo pisno izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Tako overjen sodni prevod velja za uradni dokument. Sodne prevode običajno potrebujemo za urejanje pravnih razmerij. V različne jezike prevajamo osebne, pravne in poslovne listine in dokumente - spričevala, pooblastila, diplome, rojstne liste, poročne liste, delovna dovoljenja,registracije podjetij, finančna poročila, letna poročila, bilance stanja, izpise iz sodnih in poslovnih registrov, …

Sodno tolmačenje

Sodni tolmači so osebe, imenovane s strani Ministrstva za pravosodje RS, ki za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, na zahtevo sodišča, tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Sodno tolmačenje je potrebno takrat, ko udeleženci v različnih postopkih uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Sodni tolmač sodeluje pri prevajanju sodnih postopkov ali v procesih, ko je treba tolmačiti obravnave na sodiščih, naroke pri notarju, tudi postopke za javne službe. Na zahtevo državnega organa in pravne ali fizične osebe sme prevajati tudi v drugih uradnih postopkih.