Tisk kuvert in plakatov formata a2 je ugoden, ponujamo pa tudi tisk drugih tiskovin, kot so letaki, vizitke, brošure, revije, in celo knjige.

11. april 2018

Tisk v pisarni Dikplast je kakovosten in natančen, ugodne pa so tudi cene tiska. Stranke se lahko pri nas odločajo za offset tisk, ki ga priporočamo pri tiskanju večjih naklad, ali za digitalni tisk. Pri tiskanju uporabljamo naravi prijazne materiale. Tiskamo tako materiale za podjetja, kot so brošure, vizitke in kuverte, kot reklamni material – letake in plakate. 

 

Tiskarne in hiše grafike v Sloveniji