05. januar 2016

Cestno prometni predpisi

Testi za vozniški izpitCestno prometni predpisi so prva obveznost, ki jo ima kandidat v šoli vožnje. Cestno prometni predpisi so sestavljeni iz tečaja CPP in izpita CPP (testi za vozniški izpit). Tečaj cestno prometnih predpisov kandidata seznani z etiko v prometu, mu predstavi pomen prometnih znakov in pravila v prometu in mu pojasni vlogo in obveznosti voznikov na cestah. To znanje zahtevajo tako testi za vozniški izpit (izpit CPP), predvsem pa je to znanje pomembno v praksi. V avtošoli 3D kandidatom nudimo kakovostno predavanje cestno prometnih predpisov, jih opremimo z vso potrebno literaturo, si prizadevamo opraviti čim več vaj in se kandidatom posvetimo tudi individualno ter jih s tem poskušamo kar se da dobro pripraviti na izpit CPP (testi za vozniški izpit). Prijava na CPP tečaj je v Avtošoli 3D lahko osebna, preko telefona, preko elektronske pošte ali spletne strani, prijava na CPP izpit, torej na teste za vozniški izpit, pa je možna le osebo na katerikoli upravni enoti. Testi za vozniški izpit se pišejo na Agenciji za varnost prometa na Kotnikovi 19a v Ljubljani. Izpit CPP (testi za vozniški izpit) so po novem v elektronski obliki, kar pomeni, da se jih rešuje preko računalnika. Za boljšo seznanitev z novim načinom pa v Avtošoli 3D vaje preko računalnika rešujemo tudi na tečaju CPP

 

Izpit za moped (izpit za AM kategorijo)

Izpit za moped lahko kandidat prične pridobivati pri 14, 5 letih, izpitno vožnjo pa lahko opravlja pri dopolnjenih 15. letih. Izpit za moped se, kot pri drugih kategorijah, prične s tečajem CPP, pridobljenim zdravniškim spričevalom in nato z izpitom CPP (testi za vozniški izpit). Po opravljenih testih za vozniški izpit iz teorije sledi predpisan program praktičnih vaj, ki traja najmanj 20 ur in se zaključi z izpitno vožnjo. Za izpit za moped kandidatu ni potrebno opraviti prve pomoči. Vse ostale obveznosti pa so enake, kot pri drugih kategorijah. Vozniški izpit (cena) je tako sestavljen iz tečaja in izpita CPP, zdravniškega pregleda in praktičnih ur vožnje. Največji del vozniškega izpita tako v praksi kot tudi stroškovno (vozniški izpit – cena) pomenijo ure vožnje. Za nekoliko olajšano pridobivanje izpita za moped v Avtošoli 3D nudimo cenovne ugodnosti v obliki paketov ur vožnje.