Temeljne poklicne kvalifikacije za javno zasebno partnerstvo

27. september 2017

Temeljne poklicne kvalifikacije se navadno pridobijo skozi sistem šolanja. Posameznik temeljne poklicne kvalifikacije se dokazuje s pomočjo diplom ali drugih javnih listih, ki so izdane po koncu izobraževalnega programa. Vsem pa priporočamo, da zraven temeljnih poklicnih kvalifikacij pridobijo tudi dodatne poklicne kvalifikacije, s pomočjo katerih bo njihovo znanje poglobljeno.

 

Več na: https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/izobrazevanja-po-meri

 

Temeljne poklicne kvalifikacije Uradni list