23. maj 2018

Subvencije za male čistilne naprave in vgradnja – kaj moramo vedeti?

Subvencije za male čistilne naprave imajo prav poseben namen in sicer prispevanje k manj obremenjenemu okolju, spodbujanje skrbi za zdravo okolje in zadoščanje okoljevarstveni zakonodaji. V nadaljevanju vam bomo natančneje predstavili postopek pridobitve subvencije za male čistilne naprave, prav tako pa vam bomo podali kar nekaj razlogov, zakaj se vgradnje ni pametno lotili samostojno, če nimamo nobenih izkušenj. Male čistilne naprave so nekakšen nadomestek greznic, ki prispeva k bolj čistemu okolju, zato je njihova ponudba na trgu v sodobnem času, ko smo ljudje iz dneva v dan bolj seznanjeni s škodljivimi vplivi na okolje, precej narasla. Namen subvencij je spodbuditi čim večje število uporabnikov, da tudi sami prispevajo k varovanju okolja. Predhodno se je seveda potrebno pozanimati o vgradnji. Možna je celo predelava greznice v pretočno malo čistilno napravo.

 

vgradnja male pretočne čistilne naprave


Izbirate lahko tudi iz naše ponudbe

Subvencijo za male čistilne naprave lahko pridobite za kar 5 tipov, ki ustrezajo vsem pogojem za vgradnjo in jih boste v naši ponudbi našli pod zaporednimi številkami 3, 4, 19, 30 in 36. V podjetju EkoHit se zavedamo dejstva, da ima največji vpliv na okolje človek, zato vam garantiramo visoke učinke čiščenja in sicer vse tja do 99%. Predelava greznice je načeloma mogoča, vendar pa v praksi prihaja do težav zaradi vodotesnosti obstoječe greznice, zato je zahtevan certifikat, ki potrjuje vodotesnost oziroma nepropustnost. V kolikor ga nima, potem lahko kar pozabimo na predelavo greznice v malo čistilno napravo. Seveda je pri tem potrebno upoštevati še njene dimenzije. V kolikor je to mogoče, potem gre za zares enostavno in dokaj ugodno rešitev, pri kateri pa je potrebno upoštevati zakonodajo. Ena izmed ugodnejših rešitev pri iskanju najboljše opcije je tudi pridobitev subvencije za male čistilne naprave. Pri tem je najprej potrebno preveriti, ali je občina objavila razpis za sofinanciranje, do razlik pa prihaja tudi pri višini teh sredstev. Nekatere občine pokrijejo le 30%, druge 60% nakupa in priklopa, nato pa je potrebno poskrbeti še za vgradnjo. Ker se razpisana sredstva dodeljujejo po razpisanem vrstnem redu, je pri tem potrebna hitrost – pazite, da boste oddali popolno vlogo, saj se boste tako izognili nepotrebnemu zavlačevanju. Subvencija za male čistilne naprave nato zahteva obisk spletne strani Eko sklada, na kateri si lahko posameznik prenese celotno vlogo z vso potrebno dokumentacijo, ki jo je nato potrebno natančno izpolniti in poslati na naslov Eko sklada. Preden se lotite urejanja dokumentacije, pri izbranem ponudniku poiščite odgovore na vprašanja glede vgradnje in velikosti male čistilne naprave. Ne pozabite vlogi priložiti še izjave o lastnostih. Delovanje mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – vlagatelj mora pridobiti soglasje izvajalca javne gospodarske službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom. Na prvi pogled se zdi, da pridobitev subvencije ni tako preprosta.


Kaj sledi po oddaji vloge?

Ko opravite vse zgoraj napisano, potem sledi nakup male čistilne naprave s certifikatom, ki dovoljuje pridobitev subvencije. Pri tem delu je potrebna še posebna previdnost – sedaj smo namreč že seznanjeni z načinom vgradnje in z velikostjo, marsikdo pa ne ve, da občinske subvencije veljajo samo za tiste male čistilne naprave, ki imajo certifikat. Če ste v dvomih, potem se je najbolje obrniti na ponudnika, ki bo za vas poiskal odgovore na vprašanja. Ko je vgradnja končana, je mogoče uveljaviti olajšavo na okoljske dajatve, a tudi na tem mestu bodite pozorni – ustrezno tehnično dokumentacijo je nujno potrebno poslati na naslov upravljalca komunalnih storitev. Ko bo upravljalec opravil ogled, bo podal oceno obratovanja. Vgradnja male čistilne naprave je smiselna iz več razlogov, zagotovo pa je potrebno omeniti enega – zaradi ustreznega načina čiščenja, ki nam ga omogočajo male čistilne naprave s subvencijo, se okoljska dajatev zmanjša za kar 90%. Če ste še vedno v dvomih, preverite ponudbo podjetja EkoHit, v katerem smo pripravljeni storiti vse za čistejše okolje in za nizke obratovalne stroške.

 

Subvencije za predelavo male čistilne naprave


Kje se najpogosteje odločamo za vgradnjo?

Povsod tam, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča. Največ težav predstavljajo vikendi in kakšne počitniške hiške, seveda pa lahko pridobimo subvencijo za male čistilne naprave in jih vgradimo tja, kjer jih potrebujemo, pa naj gre za šolo, dom, gospodinjstvo…

 

Onesnaževanje okolja ni nekaj, kar je nastalo v sodobnem času, saj ga onesnažujemo že vrsto let, pa se morda tega niti ne zavedamo. Žal pa tako nevede zastrupljamo prostor, v katerem živimo tudi sami. Zdravstvenih težav je vse več, zbolevajo pa že otroci. V kolikor želite prispevati k bolj zdravemu okolju za vse nas, boste v podjetju EkoHit zagotovo našli pravo rešitev zase. Pri nakupu nekaterih naših malih čistilnih naprav lahko pridobite subvencijo in tako bo vaša investicija bistveno nižja. Voda mora biti očiščena v skladu s predpisi in zahtevami, saj je sicer ni mogoče odvajati v okolje.