10. julij 2015

Sončni kolektorji za učinkovito ogrevanje vode in prostorov

Sončni kolektorji predstavljajo najpomembnejši del solarnega sistema, saj nam pomagajo zajeti in shraniti sončno energijo. Kako deluje solarni sistem? Sončni kolektor zbrano toploto pretvori v energijo, ki jo nato porabimo za ogrevanje sanitarne vode in prostorov.
Poznamo več vrst sončnih kolektorjev, v osnovi pa jih delimo na ploščate in vakuumske. Za obe vrsti kolektorjev je značilno, da v poletnem času pretvorijo zadostno količino energije, ki zadosti našim potrebam po sanitarni vodi. Razlika med njima se pokaže predvsem v zimskem času, saj pri ploščatih kolektorjih potrebujemo za ogrevanje sanitarne vode še dodaten vir toplote, medtem ko imajo vakuumski sončni kolektorji bistveno boljši izkoristek, saj normalno delujejo tudi pri zelo nizkih temperaturah (-10°C). Zaradi boljšega izkoristka je njihova površina za enako moč bistveno manjša kot pri ploščatih. Pridelajo torej dvakrat več energije, obenem pa je vakuumski sončni kolektor vedno bolj ekonomsko upravičena naložba, saj njegova cena pada, medtem ko cene ostalih virov nenehno rastejo.
Sončni kolektorji za ogrevanje vode, še zlasti vakuumski, pokrijejo do 85% potreb po topli sanitarni vodi in do 40% potreb po ogrevanju prostorov. Solarni sistem pa prinaša še številne druge prednosti pred ostalimi načini ogrevanja – hitro in ekonomično montažo ter nizke stroške obratovanja in vzdrževanja.

 

Sončni kolektorji za ogrevanje vode

 

Kako deluje sončni kolektor?

Na vprašanje, kako deluje sončni kolektor, je odgovor preprost. Sončna energija se v kolektorju absorbira preko posebne absorpcijske folije na cevnem sistemu, v katerem je solarna tekočina (mešanica vode in glikola). Ogreta solarna tekočina se s pomočjo regulacijsko vodene črpalke transportira v rezervoar za toplo vodo. V rezervoarju pa se toplota prenese preko izmenjevalca toplote na sanitarno toplo vodo ali vodo ogrevalnega sistema, ki ogreva hišo.

 

Kako deluje vakuumski sončni kolektor Greenland Systems

Vakuumski cevni sončni kolektorji za ogrevanje vode GreenLand Systems predstavljajo najnovejšo generacijo v razvoju tehnologije sončnih kolektorjev, ki jih po zaslugi tehnologije toplotnih cevi (Heat Pipes) odlikujeta predvsem visoka zmogljivost in maksimalen izkoristek. Tako za manjši strošek pridobimo več energije, hkrati pa so vakuumski sončni kolektorji tudi preprosti za montažo in vzdrževanje. Tehnologija toplotnih cevi (Heat Pipes) omogoča delovanje kolektorja že pri slabih vremenskih razmerah, tudi takrat, ko ni neposrednega sončnega sevanja.
Vakuumski sončni kolektorji, kljub temu, da je cena njihove izdelave nekoliko dražja v primerjavi z izdelavo ploščatih, vendarle prinašajo toliko pozitivnih učinkov, da veljajo za najbolj ekonomičen in ekološko napreden sistem.

 

Obiščite našo spletno stran in sami preverite, kako deluje sončni kolektor. Vabljeni!