11. januar 2018

Sončne elektrarne v Sloveniji – solarni paneli za samooskrbo z elektriko

Sončne elektrarne v Sloveniji s pomočjo solarnih panelov sončno svetlobo spreminjajo v električno energijo. Solarni paneli so sestavljenih iz več posameznih sončnih celic – navadno je med seboj povezanih 36 ali 72 sončnih celic. Solarni paneli imajo napetost okoli 18V ali 36V. 

Manjše ali mikro sončne elektarne v Sloveniji so namenjene samooskrbi gospodinjstev z elektriko. Proizvedeno električno energijo v celoti porabijo za lastne potrebe, najpogosteje za solarno ogrevanje sanitarne vode. Sončna elektrarna za lastno uporabo z močjo 2,9 kW daje povprečno 8,1 kWh na dan. S tem lahko gospodinjstvo pokrije tudi do 80% svoje letne porabe. Hibridni razsmernik, ki je srce sončne elektrarne vidno na slikah na speltni strani, nudi tudi samodejni preklop na omrežno napetost in nazaj. V času, ko je sončne svetlobe premalo, je tako zagotovljena nemotena oskrba z elektriko.

 

priključitev sončne elektrarne v Sloveniji


Večje sončne elektrarne v Sloveniji pa proizvedejo občutno več električne energije, zato se v tem primeru splača pridobiti pravico do oddajanja električne energije v omrežje.

 

Pogoji za postavitev in priključitev sončne elektrarne

Priključitev sončne elektrarne predstavlja dobro investicijo, ki koristi tako okolju kot denarnici, pomembno pa je, da še v času načrtovanja sončne elektrarne upoštevamo vse dejavnike okolja in stavbe, da bo izkoristek optimalen. Dobro načrtovanje pa posledično vpliva tudi na obratovanje in vzdrževanje sončnih elektrarn.

Pogoji za postavitev sončne elektrarne:

  • usmeritev strehe proti jugu, najbolje z naklonom okrog 30°;
  • brez senčenja na površini strehe ali v okolici;
  • statična ustreznost objekta, ki omogoča dodatno obremenitev strešne površine (od 15 do 30 kg/m2);
  • dobra ohranjenost kritine;
  • presoja o požarni varnosti;
  • strelovodna zaščita;
  • gradbeno dovoljenje je potrebno le za sončne elektrarne na tleh in strešne sončne elektrarne, večje od 1 M.

 

Sončna elektrarna – subvencija Eko sklada močno olajša nakup

Sončna energija je najbolj čist in perspektiven obnovljivi vir energije. Razvoj sončnih celic hitro napreduje, tudi cene zadnja leta močno padajo, v zadnjih desetih letih so se celo skoraj prepolovile. Za priljubljenost sončne elektarne v Sloveniji skrbi tudi država, saj s pomočjo subvencij spodbuja investicijo v sončno elektrarno. Eko sklad lahko krije do petine stroškov nakupa in montaže samooskrbne sončne elektrarne v Sloveniji.

 

obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne po subvenciji

 

V aprilu 2017 so prišli novi svežnji Ekosklad subvencij. Tokrat država ne subvencionira vsako kWh, ki jo proizvede sončna elektrarna, temveč je subvencija vezana na velikostielektrarne in izplačana ob zaključku investicije. Velikost sončne elektrarne v Sloveniji določimo glede na porabo električne energije in pokrivanje te s samopreskrbo. Dodatno država subvencionira postavitev sončnih elektrarn s podelitvijo ugodnih Ekosklad kreditov