18. maj 2018

sončna elektrarna subvencija za gospodinjstvo

Subvencija za sončno elektrarno zniža stroške naložbe za 20%

Subvencijo za sončno elektrarno lahko pridobite s prijavo na razpis Eko sklada. Eko sklad nudi nepovratna finančna sredstva za gradnjo fotovoltaičnih sistemov za samooskrbo, z maksimalno močjo 11kW. Subvencija je namenjena nakupu in montaži fotovoltaičnega sistema, opis sončne elektrarne je na naši spletni strani. Višina subvencije znaša do 20% priznanih stroškov, ampak je omejena na 180 eur za 1kW moči. Za pridobitev nepovratnih sredstev je potrebno izpolnjevati nekaj pogojev, ki so: namestitev fotovoltaičnega sistema na ali ob stavbi, ki je zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja, investitor mora biti lastnik zgradbe na kateri bo nameščen fotovoltaični sistem oziroma je najemnik, ki je pridobil lastnikovo soglasje, sončna elektrarna mora biti skladna z vsemi zahtevami iz soglasja za priključitev. Investicija se bo s pridobljeno subvencijo povrnila v približno desetih letih.


Subvencijo za sončno elektrarno razpisuje Eko sklad

Pri sončni elektrarni za gospodinjstvo gre za samooskrbo z električno energijo, pri kateri prihranimo veliko denarja. Energijo, ki se pretvori v elektriko daje sonce, ki je po moči tretji največji obnovljivi vir energije. Pred samo izgradnjo subvencioniranega fotovoltaičnega sistema za gospodinjstvo je potrebno preveriti orientacijo objekta ter površino in naklon strehe, če bodo fotovoltaični moduli nameščeni na njej. Moduli so lahko nameščeni tudi v fasado objekta ali pa stojijo samostojno na zemljišču poleg objekta. V tem primeru, mora biti izdano gradbeno dovoljenje. Po oceni vseh pogojev, se lahko izračuna koliko energije lahko fotovoltaični sistem proizvede. V Sloveniji je za fotovoltaične module na strehah idealni naklon 33° in orientiranost proti jugu. Uporabljamo module slovenskega podjetja Bisol, lahko pa dobavimo tudi module vodilnih svetovnih proizvajalcev kot so Luxor Solar, Trina Solar, Yingli Solar,… Module pritrjujemo na strehe s pomočjo aluminijaste podkonstrukcije, ki smo jo razvili mi. Zato nudimo 10 letno garancijo, da zaradi montaže fotovoltaičnih modulov, streha objekta ne bo zamakala. Sončno elektrarno vam zgradimo na ključ, lahko pa vam dobavimo samo material, vi pa v lastni režiji poskrbite za gradnjo. Je pa potrebno poudariti, da je strokovna gradnja zelo pomembna saj v primeru nestrokovne izvedbe ne boste imeli največjega donosa na investicijo.

 

sončna elektrarna: opis za lastno rabo


Subvencijo za sončno elektrarno lahko pridobite samo, če izpolnjujete vse pogoje

Investiranje v sončne elektrarne je v zadnjem času v Sloveniji v porastu. Zaradi geografske lege in vremenskih razmer ima Slovenija zelo dobre pogoje za fotovoltaiko. Čedalje več ljudi se odloči za samooskrbo s sončno energijo, ki je brezplačna. Sonce je tretji največji vir obnovljive energije, ki jo je smiselno izkoristiti. Naše podjetje je do sedaj postavilo že več kot 100 fotovoltaičnih sistemov v skupni moči preko 10 MW. Poleg prihrankov pa ima fotovoltaični sistem še eno pomembno lastnost. Je ekološki način pridobivanja energije, saj ne proizvaja nobenih emisij. Naložba se vam povrne v približno desetih letih. V primeru, da izkoristite subvencijo Eko sklada, se vam povrne še prej. Subvencionirano sončno elektrarno za lastno rabo lahko zgradimo kjerkoli, kar je še ena velika prednost. Fotovoltaične sisteme lahko uporabljate tudi na počitniških objektih kot so vikendi, počitniške hišice in celo na plovilih. Nudimo tri sete otočnih sončnih elektrarn: mini, midi in maksi. Mini set omogoča priklop porabnikov v skupni moči 300W. To so televizija, hladilnik in varčne sijalke. Mini set sestavlja eden polkristalni modul, eden regulator polnjenja, eden razsmernik in dva akumulatorja. Set srednje velikosti, ki ga imenujemo midi, je sestavljen iz dveh polkristalnih modulov, enega regulatorja polnjenja, enega razsmernika in štirih akumulatorjev. Nudi dovolj moči za priklop porabnikov v skupni moči 500W, ki so hladilnik, radio, varčne sijalke in televizija. Največji set maksi je primeren za priklop večih porabnikov katerih skupna moč ne presega 1000W. Sestavljajo ga trije polkristalni moduli, eden regulator polnjenja, eden razsmernik in šest akumulatorjev. Maksi set omogoča, da poleg majhnih porabnikov priključite tudi črpalko za vodo.


S subvencijo za sončno elektrarno se vam naložba povrne v manj kot desetih letih

Poleg gradenj fotovoltaičnih sistemov, nudimo tudi njihovo vzdrževanje. Vzdržujemo že več kot 35 elektrarn, ki so bile zgrajene v naši ali tuji režiji. Zelo kmalu se začnejo lastniki fotovoltaičnih sistemov zavedati, da je strošek rednega vzdrževanja veliko manjši kot je strošek popravila pri izpadu delovanja zaradi neodkritih napak na sistemu. S časom, po določenih letih delovanja pride tudi napak na fotovoltaičnih sistemih, ki so manjše. To so lahko varovalke, malenkosti na razsmernikih ali razrahljani spoji. Pri pregledih sistemov uporabljamo napredno merilno opremo in termovizijsko kamero, ki odkrije napake, ki se ne vidijo pri rutinskih pregledih. Če je sončna elektrarna dlje časa nepregledana oziroma nevzdrževana, lahko v najhujših primerih pride tudi do požara. Do požara lahko pride zaradi razrahljanih spojev, ki se začnejo pregrevati. Prav tako je pomemben vizualni pregled konstrukcije in modulov saj lahko razni neugodni vremenski pojavi razrahljajo spoje in pritrditev, zaradi česar lahko pride do zamakanja strehe lahko pa se zgodi, da močan veter odpihne dele fotovoltaičnega sistema ali pa celoten sistem. Poleg vzdrževanja, skrbimo tudi za to, da ne pozabite oddati letne napovedi Borzenu, podaljšamo vam Deklaracije in obveščamo vas o vseh zakonskih novostih s področja sončnih elektrarn. Svojim strankam zagotovimo najvišjo odkupno ceno za prodano energijo, saj se pogajamo za celotno skupino v kateri je več kot 4MW elektrarn.