08. december 2016

peleti smreka cena

Smrekovi peleti so odlična opcija kurjave

Smrekovi peleti so biomasa, s pomočjo katere si lahko zagotovite ogrevanje, ki je cenovno zelo ugodno. Smrekovi peleti pa so tudi kurjava, ki je usklajena s trajnostnim razvojem. Lesni peleti iz smreke se namreč pogosto proizvajajo iz slabšega odpadnega lesa ali iz delov lesa, ki so čisti odpadek proizvodnje. Smrekovi peleti tako okolja ne obremenjujejo. Zaradi svoje narave je cena peletov iz smreke še posebej ugodna. Pri nas pa so smrekovi peleti še toliko bolj ugodni. Trudimo se, da so naši peleti iz smreke konkurenčni, ob tem pa seveda poskrbimo, da se v okviru naše prodaje peletov prodajajo le najboljši lesni peleti.


Smrekovi peleti so zanesljiva kurjava


Slovenija je z lesom bogata, zato je lesno varno kurivo. To pomeni, da lesa ne bo zmanjkalo. Veliko se govori o tem, da nafte zmanjkuje, dražijo se tudi vsi energenti. Les ima prednost, saj je dostopen lokalno. In v Sloveniji je lesa v izobilju, torej je glede uporabe lesa Slovenija samozadostna. Lesni peleti iz smreke so sploh zanesljiva oblika kurjave, saj smrekov les za kurjavo načeloma ni primeren – torej proizvodnja smrekovih drv ne obstaja. Res pa je, da so zaradi načina proizvodnje oz. sušenja smrekovi peleti za kurjavo ne le primerni ampak se celo odlično obnesejo, saj imajo visoko kalorično vrednost, proizvedejo pa zelo malo pepela. To je za uporabnika pripravno, saj je kurišče potrebno čistiti (odstranjevati pepel) le zelo redko.


Lesni peleti iz smreke razbremenjujejo okolje

smrekovi peleti ugodno


Zgodba lesnih peletov iz smreke je zgodba o uspehu. Lesni peleti iz smreke se namreč proizvajajo predvsem iz odpadkov in ostankov lesa iz proizvodnje. Koristno je, da odpadkov ni treba sežigati oziroma jih odstranjevati na okolju neprijazen način. Peleti iz smreke na eni strani razbremenijo proizvodnjo, na drugi strani pa omogočajo tudi lažje upravljanje z gozdovi, saj je ugodno, da smrekovi peleti lahko vsebujejo les, ki je odpaden. To je še posebej koristno, ker smrekovega lesa v obliki drv ni mogoče uporabljati zaradi visoke vsebnosti smole. Zaradi postopka sušenja pa je zgodba pri smrekovik peletih seveda povsem drugačna. Cena peletov iz smreke ni nizka samo za uporabnika, ampak je razmeroma nizka tudi za okolje, saj se na poceni način iznebimo odpadka, ki ga predelamo, tako da postane koristen. Zaradi vsega opisanega se vse več ljudi odloča za ogrevanje s tako imenovano biomaso.