02. julij 2018

Rozeta za dimnik in obnova dimnikov

Rozeta za dimnik je pomemben varnostni element vsakega dimniškega sistema. Na splošno lahko v njegovem celotnem sistemu – torej do samega kurišča v kurilni napravi do kape na vrhu dimnika, najdemo več vrst rozet, ki imajo lahko tudi estetsko vlogo, pri prehodih iz prostora (npr: v steno ali strop), vendar pa je njena ključna vloga predvsem varnostni element. Po vrstah varnostne rozete poznamo dve glavni vrsti rozete in sicer: dilatacijska rozeta in priključna rozeta za dimnik.

 

Dilatacijska rozeta za dimnik, kaj pomeni in kakšna je njena vloga

Dilatacijska rozeta ima izredno pomembno varovalno vlogo pri preprečevanju dilatacije notranje tuljave zaradi visokih temperatur, ki nastajajo v kurilni napravi in ki se preko dimniškega sistema - tuljave skupaj z odvajanim plinom stran od kurilne naprave v zunanje okolje prenašajo po notranjosti tuljave. Zaradi tega se tuljava močno segreje, kar lahko povzroči razširjanje tuljave in bi lahko na točki, kjer se »srečujeta« notranji vroč plin in zunanji hladen zrak prišlo do dilatacije tuljave in posledično do njenega poškodovanja.  Ker je dilatacijska rozeta nameščena na zadnjem delu dimniškega sistema, kjer prihaja do »največje temperaturne izmenjave« in ker je oblikovana tako, da ima zračne odprtine, predstavlja odlično rešitev proti dilataciji. Vstavljena rozeta v tuljavo direktno pod pokrovom zgornje plošče, ki ima zračne luknje, omogoča popolno plinotesnost vendar odlično prezračevanje notranje izolacije in tako uspešno kompenzira izmenjavo temperature tudi na zunanji strani tuljave in jo tako varuje pred poškodbami , ter nas tako obvaruje pred potrebno sanacijo ali obnovo dimnikov zaradi dilatacije.

 

Rozeta za dimnik

 

»Estetska« priključna rozeta za dimnik in njena primarna vloga

Kljub pogostemu »estetskemu« razumevanju priključne rozete je njena vloga bistveno pomembnejša. Priključna rozeta ima kot primarno drugačno veliko bolj pomembno vlogo od estetike, in sicer zagotavljanje popolne plinotesnosti na priključkih oz napeljani cevi iz kurilne naprave na odvodni sistem. Res ima lahko pomembno estetsko vlogo  v kombinaciji z kamini, štedilniki na trda goriva oz drugimi kurilnimi naravami, vendar pa je njena primarna vloga predvsem varovalna, saj uspešno preprečuje kopičenje nevarnih plinov v prostorih, kjer so plini kurilne naprave, speljani v zunanje okolje. Prav tako je zelo uspešna pri notranji ali zunanji zaščiti zidu, ometa oz drugega »gradbenega« materiala na območju, kjer je izveden priključek na dimniški sistem. V primeru, da pri gradnji, obnovi oz spremembi kurilnih naprav posamezno kurilno napravo odstranimo iz sistema lahko plinotesno zapremo nepotreben vhod v odvodni  sistem za pline s priključno rozeto z pokrovom. Prav tako je zelo dobrodošla pri novogradnji, rekonstrukciji ali obnovi, ko predvidevamo kasnejšo uporabo nove kurilne naprave in lahko pripravimo ustrezen priključek za bodočo kurilno napravo, katerega  lahko do pričeta uporabe in priključitve plinotesno zapremo z priključno rozeto s pokrovom. Na ta način se lahko izognemo kasnejšemu nepotrebnemu vrtanju oz izdelavi ustreznega priključka za novo kurilno napravo.

 

Popravilo in obnova dimnikov oz njihova rekonstrukcija

Popravilo dimnika  je »redno« opravilo, s katerim se srečuje večina skrbnih lastnikov domov oz objektov, saj je potrebno celoten sistem stalno nadzirati, čistiti in ga po potrebi popraviti oz sanirati, namestiti ustrezni ventilator za dimnik oz rozeto, medtem ko je njegova obnova potrebna v le izjemoma. Obnova je potrebna  večjih poškodb, dotrajanosti ali spremembi števila oz vrste kurilnih naprav. Pri obnovi se pogosto izvaja notranje vrtanje dimnika z namenom njegove razširitve, kamor se lahko ustavni nova izolacija in ustrezna tuljava, ki bo sposobna učinkovito odvajati pline stran od kurilnih naprav v zunanje okolje. V primeru da je obstoječi dimnik dotrajan ali da potrebna obnova zaradi spremenjenih potreb po odvajanju odvodnih plinov in le ta ni mogoča z vrtanjem je potrebna njegova celotna rekonstrukcija. To  pomeni, da moramo na novo postaviti dovolj zmogljiv sistem  za ustrezno odvajanje plinov, optimalno delovanje in doseganje  ustreznega varnostnega standarda za učinkovito in varno delovanje obstoječega kurilnega sistema.

 

Obnova dimnikov ugodno

 

Dimniški sistem EKOKER za novogradnje in sanacije

V našem podjetju OGM-BI d.o.o. iz Vrhnike pri Ljubljani, smo razvili odličen lasten sistem EKOKER, ki je varen, dolgotrajen in ekološki. Vse, med seboj popolnoma prilegajoče si komponente sistema EKOKER ustrezajo vsem zahtevam v evropskem prostoru in imajo pridobljena evropska certifikata SIST EN 13063-1:2006+A1:2007 in SIST EN 13063-2:2005+A1:2007. Sistem EKOKER oz njegovi posamezni elementi, so poleg novogradenj, odlični tudi za obnovo ali rekonstrukcijo. Sistem EKOKER vsebuje različne standardne dimenzije notranjih tuljav, zunanjih plaščev, rozet, vratc, rešetk in ventilatorjev. Poleg vratc, rešetk, rozet. loput in ventilatorjev imamo v ponudbi tudi ognjevarna lepila, betone, malte in mase ter lastno šamotno opeko, s katero bo delo hitro, ekonomično in enostavno. Prav tako imamo v ponudbi odlično proti-požarno oblogo za jaške in preboje, ki zagotavljajo popolno požarno varnost vsakega objekta. Za požarno tesnjenje jaškov in prebojev priporočamo Promatech elemente, ki so dobavljivi v našem podjetju v standardnih merah in skupaj z  ognjevarnim lepilom. Pri gradnji ali obnovi oz tesnjenju dimniških jaškov, prebojev oz celotnih sistemov, morajo biti vsa dela povezana z zagotavljanjem požarnih tesnjenj izvedena skladno z navodili projektanta in smernicami Slovenskega združenja za požarno varnost (SZPV 407)