20. februar 2018

Kako poteka razveza zakonske zveze in kaj je v postopku razveze pomembno?

Razveza zakonske zveze je podrobneje opredeljena v Zakonu o zakonski zvezi v družinskih razmerjih (ZZZDR). Pri razvezi zakonske zveze gre za postopek, ko se zakonca odločita razveljaviti zakonske zvezo, ki sta jo sklenila. To lahko naredita na dva načina – sporazumno ali pa s tožbo. Elegantnejša in za oba zakonca enostavnejša, je sporazumna razveza zakonske zveze, velikokrat pa se zaradi nesoglasij, ki postopek spremljajo, zakonci odločijo za razvezo zakonske zveze na tožbo. Razvezo zakonske zveze pa zmeraj spremlja še veliko vprašanj, kot so na primer delitev premoženja, skrbništvo nad morebitnimi otroci ter stiki drugega starša, pa tudi višina preživnine in druge podrobnosti.


Sporazumna razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zvezePartnerja se lahko o razvezi zakonske zveze sporazumeta. Sporazumna razveza zakonske zveze je veliko elegantnejša rešitev kot razveza zakonske zveze s tožbo, zraven tega pa za partnerja tudi veliko lažja. Zakonca, ki nočeta več živeti skupaj, lahko na sodišču vložita predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze. Zakoncema za odločitev o tem, zakaj nočeta biti več v zakonski skupnosti, ni potrebno navajati razlogov. Pri sporazumni razvezi je pomembno, da se zakonca dogovorita o vseh vidikih njune ločitve. Tako se morata sporazumeti o delitvi skupnega premoženja, skrbništvom nad otroci, stiki drugega starša z otroci ter o preživnini. Pri dogovarjanju o pravicah, ki zadevajo tudi morebitne otroke, ves čas sodeluje tudi Center za socialno delo (CSD), ki skrbi za dobrobit otrok.


Razveza zakonske zveze na tožbo

Velikokrat pa se partnerja o razvezi in o vseh vprašanjih, ki razvezo spremljajo, ne moreta sporazumeti. V primeru, ko se partnerja o določenih vprašanjih, ki razvezo zadevajo ne moreta dogovoriti se prične razveza zakonske zveze na tožbo. Razvezo zakonske zveze na tožbo začne eden od zakoncev, razlog za razvezo pa je lahko le nevzdržnost. V postopku se krivda ne dokazuje, sodišče le uredi vprašanja, ki razvezo zadevajo.


Delitev premoženja pri razvezi zakona

Zmotna je predpostavka, da sodišče delitev premoženja opravi v postopku same razveze zakonske zveze. Pri delitvi premoženja gre za ločen postopek, pri katerem je zelo priporočljiva odvetniška pomoč. Premoženje zakoncev lahko razdelimo na skupno in posebno premoženje. Skupno premoženje je premoženje, ki sta ga zakonca pridobivala v času trajanja zakonske zveze, posebno premoženje pa je premoženje, ki sta ga zakonca pridobila že pred začetkom trajanja zakonske zveze, prav tako pa se lahko v posebno premoženje vštevajo darila, dediščina, zavarovalnina ali odškodnina za nepremoženjsko škodo. Sodišče v okviru postopka razdeli skupno premoženje. Med samim trajanjem zakonske zveze pa se skupno in posebno premoženje velikokrat prelivata. Skupno premoženje se načeloma deli na polovico, v primeru, ko je zakonec vlagal svoje posebno premoženje v skupno premoženje, pa je njegov delež na skupnem premoženju sorazmerno višji. Poudariti moramo tudi, da v sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upošteva sodišče ne le dohodek vsakega zakonca, temveč tudi druge okoliščine, kot na primer pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.


Kako se ob razvezi zakonske zveze uredi skrbništvo nad otroci?

Razveza zakonske zvezeSeveda pa se pri razvezi zakonske zveze na tožbo sodišče odločit tudi o skrbništvu nad morebitnimi otroci. Pri tem morata starša sodelovati tudi s Centom za socialno delo, ki na koncu poda svoje mnenje, ki pripomore k odločitvi sodišča. Potrebno je poudariti, da sodišče ves čas stremi k odločitvi, ki je v prid otroku. Zraven tega se je potrebno dogovoriti tudi o stikih s staršem, ki skrbništva nad otrokom ne bo prejel ter o preživnini, ki jo bo moral plačevati. Omeniti moramo tudi možnost skupnega skrbništva, ki je v zadnjih letih vse bolj popularno, vendar v veliko primerih tudi težko izvedljivo. Skupno skrbništvo je primerno le za bivše zakonce, ki se sicer dobro razumejo. Skupno skrbništvo sicer lahko pomeni način, kako se izogniti preživnini, saj v primeru, da je otrok dodeljen obema, preživnine ni potrebno plačevati nobenemu staršu.


Tudi razvezani zakonec ima v nekaterih primerih pravico do preživnine

Nenazadnje pa se v veliko primerih zgodi, da eden od zakoncev nima dovolj sredstev za življenje ter si jih zaradi različnih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, ni sposoben pridobivati. V navedenem primeru je drug zakonec tudi po razvezi zakonske zveze dolžan plačevati preživnino za bivšega zakonca. Nepreskrbljeni zakonec sme zahtevati preživnino v postopku za razvezo zakonske zveze, lahko pa tudi s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu, odkar je bila zakonska zveza pravnomočno razvezana. Tožba za preživnino je potrebna, kadar preživnina še ni bila določena. Izvršba za preživnino pa tedaj, ko se sicer določena preživnina ne plačuje. Tožba za preživnino je smiselna, kadar je očetovstvo potrjeno. Tožba za preživnino zoper nekoga, ki ni potrjen kot oče, ne bo uspešna. Da bi bila možna, je treba najprej ugotoviti očetovstvo.