27. marec 2018

 

Uvedba PSD2 direktive bo korenito spremenila plačilne in druge finančne storitve

Na področju digitalizacije finančnih storitev uveljavitev omenjene direktive PSD2 predstavlja prelomnico. Ključne novosti PSD2 direktive so namenjene dobrobiti kupcev in prodajnih mest - trgovcev z blagom oz. s storitvami, obenem pa gre pri tem še za priložnosti in tveganja strateškega pomena za druge akterje v ekosistemu finančnih storitev ter prepoznavanja uporabniških navad in s tem trženja.

 

PSD2 direktiva velja za prebojno direktivo na področju finančnih storitev, večina strokovnjakov pa meni, da bo korenito spremenila trg finančnih storitev, ki smo ga poznali doslej. Direktiva o plačilnih storitvah bo najbolj vplivala na segment poslovanja s prebivalstvom, plačilnega prometa in potrošniških posojil.

 

Direktiva PSD2 v prvi vrsti razširja obseg plačilnih storitev in njihovih ponudnikov. Poleg tega, bodo z direktivo PSD2 jasneje opredeljene izjeme od omenjenih pravil, izboljšalo pa se bo tudi sodelovanje in izmenjava informacij med organi. Direktiva o plačilnih storitvah uvaja tudi strožje varnostne zahteve za elektronska plačila, kar bo odlično vplivalo na varnost poslovanja preko spleta, ki je dan danes v razmahu.

 

 

Glavni cilj direktive je preprost: izboljšave na področju finančnih storitev

Glavni cilji direktive PSD2 pa je pravzaprav prispevati k boljši integraciji in učinkovitosti evropskega trga plačil, izboljšati varnost plačil, zaščito potrošnikov in enotnost pogojev delovanja ponudnikov plačilnih storitev ter spodbujati cenovno ugodnost plačil. Z direktivo o plačilnih storitvah bodo predmet urejanja postale tudi nove plačilne storitve in njihovi ponudniki, ki bodo morali spoštovati enaka pravila delovanja kot obstoječi ponudniki plačilnih storitev. Ob tem lahko, v skladu z direktivo PSD2, tretji ponudniki storitev, ki že delujejo na trgu, še naprej opravljajo zadevne plačilne storitve, po prenosu PSD2 v nacionalno zakonodajo pa bodo morali pridobiti dovoljenje za opravljanje teh storitev.

 

psd2 direktiva

 

Konferenca o novostih, ki jih uvaja PSD2 direktiva na področje finančnih storitev

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., pripravljamo konferenco, ki se bo odvijala 17. 4. 2018 na Brdu pri Kranju. Na konferenci si bodo prisotni ustvarili pomembne poslovne stike, saj konferenca ponuja odlične priložnosti za navezovanje le-teh. Poleg tega se bodo udeleženci podrobno sezannili s PSD2 direktivo in si pridobili odgovore na marsikatero vprašanje, ki se jim o omenjeni direktivi in o njeni vsebini še zastavlja ter tako svoje storitve prilagodili novi zakonodaji, ki se uveljavlja v Republiki Sloveniji pa tudi drugod po EU.

 

Program, ki smo ga pripravili, bo potekal od osme ure zjutraj, zaključil pa se bo ob sedemnajsti uri z večerjo za partnerje konference. Del predavanj o direktivi PSD2 bo potekalo v angleškem jeziku. Na konferenci bomo predstavili digitalizacijo na področju plačilnih storitev ter pojasnili, kaj je potrebno upoštevati in čemu se je bolje izogniti. Govorili bomo tudi o rešitvah, ki bodo koristne za vaše uporabnike. Seznanili pa vas bomo tudi z novostmi v mobilnem in spletnem plačevanju in o boljših povezavah z zalednimi in obračunskimi sistemi. Zraven vsega navedenega, bomo opisali še različne načine plačevanja, katerim ključen element je hitrost plačevanja in enostavnost plačilnega procesa.

 

 

PSD2 direktiva veliko novosti prinaša tudi v poslovanje bank

PSD2 direktiva bo še posebej pomembna za vse banke. Nedavna raziskava je pokazala, da lahko banke v srednji in vzhodni Evropi pravzaprav razdelimo v dve skupini:

  • Izzivalci: gre za velike in že uveljavljene univerzalne banke, ki so najbolj odprte za nove priložnosti in od katerih jih večina namerava sklepati partnerska razmerja z drugimi ponudniki storitev,
  • Minimalisti: običajno gre za srednje velike in manjše banke, ki si prizadevajo zgolj za zagotavljanje skladnosti z novimi zahtevami, medtem ko strategije PSD2 še nimajo izoblikovane. Povsem drugačno stanje je v zahodnoevropski regiji, kjer banke v želji po čim večjem tržnem deležu zasledujejo agresivno strategijo PSD2.

 

 

Uveljavitev PSD2 direktive v poslovanje bank bo postopna

Mnenje, ki v Evropi prevladuje, je, da bodo imele največjo korist od PSD2 direktive večje banke. Sicer se po navedbah svetovalnih podjetij pričakuje, da bo sprejemanje novosti iz PSD2 direktive vzelo nekaj časa. Tako je ocenjeno, da naj bi se spremembe, ki jih direktiva o plačilnih storitvah prinaša dejansko odrazile v dobi do treh let po uveljavitvi direktive. Nekatere zahodne banke so zaradi učinkovitejšega finančno-tehnološkega sektorja bolj optimistične in tako prve vidne rezultate pričakujejo že v prvem letu, kljub temu pa ne vidijo možnosti, da bi direktiva PSD2 dosegla razsežnosti finančnega velikega poka, četudi bodo učinki postopni in nepovratni. Banke kot enega ključnih razlogov za upočasnitev navajajo nedodelan regulatorni okvir, pomanjkanje jasnih navodil za prehodna obdobja in nepoenotene standarde za samodejne podatkovne toke, temu pa sledijo še vedno nepreverjena razmerja med bankami in fintech podjetji ter nezadostna informiranost uporabnikov.

 

Za vsa dodatna vprašanja o konferenci, kis mo jo pripravili, smo dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali z dodatnimi informacij in vam tako olajšali odločitev o udeležbi na konferenci o direktivi PSD2.