Prodaja terjatve kot rešitev podjetja pred stečajem

28. maj 2019

Prodaja terjetev

 

Prodaja terjatve je instrument, ki se je razvil z namenom zavarovanja delovanja različnih podjetij. S prodajo terjatve podjetja namreč opravijo z terjatvami, ki jih upnik ne želi (ali ne more) poplačati in tako ogroža delovanje, v nekaterih primerih pa tudi obstoj podjetja, saj lahko podjetja prav zaradi neplačanih terjatev pristanejo tudi v stečaju. Za uspešno prodajo terjatve morata prodajalec in kupec terjatve skleniti cesijsko pogodbo o kateri morata obvestiti tudi dolžnika. Terjatev se lahko proda z regresno pravico ali brez nje. Diskont terjatve pa je odvisen od tega, kakšno terjatev sploh prodajamo ter od bonitete našega dolžnika. Najpomembneje je, da s prodajo terjatev na račun podjetja pritečejo sredstva, s katerimi bomo lahko razpolagali, podjetje pa bo tako ostalo likvidno in njegovo delovanje ne bo več ogroženo.