31. marec 2020

Javno naročanje predstavlja pomemben del slovenskega BDP

Javno naročanje je v Evropski Uniji izjemno pomembno, saj predstavlja velik del bruto domačega proizvoda, tako EU kot tudi Republike Slovenije. Ocenjuje se, da se po postopkih javnega naročanja v državah Evropske unije porabi okrog 12% bruto družbenega produkta v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ne zaostaja, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.

 

Javna naročila, ki se izdajo v Republiki Sloveniji morajo biti objavljena v Uradnem listu. Seveda se lahko javna naročila objavijo tudi v drugih medijih sporočanja, kot so časopisi ali spletne strani, da se ponudniki z javnimi naročili lažje seznanijo, vendar objava v drugih medijih ne sme biti dana pred objavo v Uradnem listu.

 

 

Kaj javno naročanje sploh je?

Javno naročanje predstavlja skupke dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov.

 

Priročnik za uporabo javnega naročanja bo razjasnil marsikatero vprašanje

Ker vidimo, da javno naročanje predstavlja zelo pomemben del bruto državnega produkta tako, v EU kot tudi v Republiki Sloveniji, smo se v knjigarni Uradnega lista odločili izdati knjigo z naslovom Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi, avtoric mag. Maje Koršič Potočnik, Maje Prebil in mag. Urške Skok Klima. Gre za posodobljeno različico priročnika, ki podaja odgovore na marsikatero vprašanje, ki se tiče javnega naročanja v praksi. Obravnava vse faze izvedbe postopka javnega naročila in odgovarja na večino vprašanj, s katerimi se pri javnih naročilih srečujejo naročniki in ponudniki.

 

Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi

 

Pravno javnega naročanja je eno od najhitreje spreminjajočih se pravnih področij, pri katerem je ključno, da naročniki in ponudniki ostanejo v stiku z aktualnimi stališči in vprašanji ter da poznajo konkretne odgovore in rešitve za vsakodnevne dileme v praksi. Spremenjena in dopolnjena izdaja Priročnika za uporabo javnega naročanja v praksi prikazuje najnovejšo prakso Državne revizijske komisije, ki je bila sprejeta po izidu prve izdaje, ter obravnava nova pereča vprašanja, ki so se postavljala po izidu prve izdaje priročnika.