11. junij 2019

Prevod medicinske dokumentacije je lahko pomoč zdravljenju

Na področju zdravja ne sme biti nikakršnih kompromisov. Medicinski prevodi, kot so prevodi medicinske dokumentacije, medicinskih izrazov ali farmacevtskih besedil ne dovoljujejo napak, saj veljajo za eno najbolj občutljivih področij. Zahtevajo poglobljeno razumevanje vsebine, brezhibno poznavanje strokovne terminologije, doslednost, preciznost, nedvoumnost in popolno jasnost.

Prevajanje zdravniških izvidov je običajno potrebno v primeru, da zdravljenje poteka v več državah. Pacienti se lahko zdravijo v tujini ali pa želijo rezultate izvidov iz tujine predstaviti domačemu osebnemu zdravniku. Vsakdo, ki potrebuje prevod medicinske dokumentacije, se mora zavedati, da  je izbira zanesljive prevajalske agencije ali prevajalca, v izogib številnim nevšečnostim, ključna.

Tovrstno delo opravljajo le izkušeni prevajalci z ustrezno specializacijo. Prevajalec mora odlično poznati medicinsko terminologijo, saj je vsaka napaka na tem področju lahko usodna. Za takšno prevajanje izbiramo strokovne prevajalce s primerno medicinsko izobrazbo, ki jih pred pričetkom dela obvezno testiramo, hkrati pa jih nenehno izobražujemo in obveščamo o novostih. Naši prevajalci imajo bogate izkušnje pri prevodih povzetkov glavnih značilnosti zdravil, navodil za uporabo, samoopisanih izidov, klinične in regulativne dokumentacije v zvezi s samoopisanimi izidi, kot so uradni zapisniki, standardni operativni postopki, pogodbe in dogovori, obrazci poročil o kliničnih preizkusih, delovni listi, zdravstveni obrazci ter evidence. Imamo tudi oddelek, specializiran posebej za prevode marketinških besedil s področja naravoslovja in medicine. Med prevajanjem morajo izpolnjevati vse predpise, vključno s tistimi, ki so specifični za posamezne države.

Pri AdriatIQi zagotavljamo medicinske prevode vrhunske kakovosti, v več kot 30 jezikih.

 

Prevod besedila