05. maj 2017

Prevajanje in lektoriranje opravljamo najhitreje!


Prevajanje in lektoriranjePrevajanje in lektoriranje so dejavnosti, ki v slovenskem prostoru ne uživajo dovolj spoštovanja, kot ga lektoriranje in prevajanje denimo uživa v zahodni Evropi ali Severni Ameriki. Ne gre za to, da v Sloveniji prevajanje in lektoriranje ne bi bilo spoštovano kot dejavnost. Gre za to, da intelektualne dejavnosti, kot so prevajanje lektoriranje ali pisanje avtorskih tekstov, pri nas niso vrednotene v skladu z njihovo zahtevnostjo. V naših krajih so bolj cenjene in spoštovane dejavnosti, ki dajo materialne rezultate, medtem ko so intelektualne dejavnosti , kot so lektoriranje prevajanje ali pisanje avtorskih tekstov, podcenjene. Da nekdo lahko zagotovi odličen izdelek, kot so točni prevodi, lektoriranje na vrhunskem nivoju in podobno, je moral preživeti zelo dolgo obdobje svojega življenja ob napornem oziroma zahtevnem študiju. V naših krajih pa se takšne zadeve oz. znanja zdijo sami po sebi umevni in nič posebnega. Razlog za nizko stopnjo spoštovanja za dejavnosti, kot so prevajanje in lektoriranje, nemara leži v dejstvu, da je visokošolsko izobraževanje pri nas brezplačno. V državah, kjer je univerzitetno izobraževanje plačljivo, je namreč lektoriranje in prevajanje dosti bolj cenjeno.


Prevajanje in lektoriranje zahteva veliko znanja


Kdor opravlja prevajanje in lektoriranje, mora poznati oziroma razumeti vse zakonitosti enega ali obeh jezikov. Zato je lektoriranje in prevajanje kompleksen postopek. Med opravljanjem dejavnosti, kot sta prevajanje, lektoriranje, je treba paziti na številne podrobnosti, včasih je treba reševati težke probleme in dileme. Seveda so netočni prevodi lektoriranje, ki je površno, in pisanje na nižjem nivoju, enostavneje dosegljivi, vendar je tam kakovost bistveno slabša.


Prevajanje in lektoriranjeLektoriranje in prevajanje: pazite, ko izbirate izvajalca


Če potrebujete prevajanje in lektoriranje, vam svetujemo, da ste pri izboru prevajalca ali lektorja previdni. V Sloveniji je prisotno veliko število posameznikov, ki za lektoriranje in prevajanje nimajo registrirane dejavnosti, a lektoriranje, prevajanje in podobne dejavnosti kljub temu izvajajo. Pustimo ob strani dejstvo, da gre pri tem za utajo davkov. Večja težava je v tem, da nekdo, ki si sploh ne upa prijaviti dejavnosti lektoriranje, najverjetneje ne bo zagotovil visoke kvalitete, ki je denimo potrebna pri lektoriranju strokovnih besedil.