24. april 2018

Pravne knjige pravnikom olajšajo delo in pripomorejo h kakovosti reševanja pravnih zadev

 

Pravo in literatura gresta z roko v roki. Pravniki brez pravnih knjig, pravnih priročnikov in pravne literature nasploh pravzaprav ne bi mogli delovati. Pravne knjige dajejo podlago za argumentacijo posameznih primerov, k njim pa se pravniki zatečejo tudi, kadar je potrebna bolj natančna interpretacija posameznih zakonskih norm, ki ni jasna že takoj na pogled zakonske določbe.

 

 

Prodaja pravne literature v podjetju Uradni list RS d.o.o.

Prav zato smo v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., pripravili različne pravne knjige iz različnih pravnih področij, ki bodo pravnikom izjemno olajšale delo ter poskrbele za pravilno interpretacijo vseh zakonskih določb in pravnih norm. Pripravili smo tako pravno literaturo iz obligacijskega, nepremičninskega in gradbenega področja, področja družinskega prava, ter mnogih drugih aktualnih pravnih področij.

 

 

Pravna knjiga ”Gradbeni zakon” seznanja z mnogimi novostmi na področju gradbene zakonodaje

Trenutno je najbolj iskana, in sicer od pravnih knjig, prenovljena izdaja Gradbenega zakona, ki se bo pričel uporabljati 1. junija 2018 in bo nadomestil Zakon o graditvi objektov, ki je veljal do sedaj. Nov zakon poudarja integracijo postopkov ter tako prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, pa tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje. Slednje bo močno olajšalo postopek pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo tudi znatno hitrejši. Poleg tega pa Gradbeni zakon ponuja tudi številne druge novosti. V omenjeni pravni literaturi je navedena tudi prekvalifikacija ”soglasij” v mnenja, ki predstavljajo podlago za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako se v navedeni pravni knjigi delno spreminja in dopolnjuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Zraven tega pravna knjiga hkrati uzakonja nov pravni institut zavezujoče opcijske predodločbe, ki predstavlja modificirano obliko nekdanjega lokacijskega dovoljenja. Obseg objektov se širi na druge gradbene posege, ki niso niti stavbe niti gradbeni inženirski objekti, spreminjajo se tudi pogoji za začetek gradnje in obseg gradenj, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Ob vsem skupaj pa pravna knjiga opisuje še novo obvezno fazo prijave začetka gradnje, zakon pa omogoča tudi preventivno delovanje pristojnih inšpekcij v času gradnje in po načelu delitve inšpekcijskih nalog spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb.

 

pravna literatura

 

Družinski zakon izpostavlja predvsem dobrobit otroka, rešuje pa še mnoga druga relevantna vprašanja

Pravna knjiga Družinski zakon, ki s svojimi normami in določili ureja družinska razmerja, je ravno tako med prodajnimi uspešnicami. Zakon obsega tudi uvodna pojasnila, v katerih prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebna pozornost je v zakonu namenjena koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. V Družinskem zakonu pa je opozarjeno tudi na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

 

 

Pravna knjiga o pravicah pacienta je velikokrat izjemno uporabna

Zelo iskana pa je tudi pravna knjiga Civilno medicinsko pravo, ki obravnava problematiko hitro razvijajočega se in vse aktualnejšega področja medicinskega prava. V knjigi so natančno predstavljene pravice pacientov, ustrezen poudarek pa je napravljen tudi na njihovi avtonomiji pri odločanju o posegih v njihovo telesno integriteto zaradi zdravljenja. Poleg tega pa pravna knjiga namenja precej pozornosti tudi odškodninski odgovornosti v zdravljenju pacientov. Pravna knjiga je zaključena s posebnim delom v katerem so predstavljene nekatere najbolj izpostavljene problematike medicinskega prava: vprašanje svobode odločanja o rojstvih otrok in v njenih okvirih vedno aktualne dileme v povezavi z umetno prekinitvijo nosečnosti in postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo ter vprašanja, ki se navezujejo na darovanje organov in tkiv za presaditev.

 

V knjižnici Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., pa lahko najdete tudi številne druge pravne knjige in drugo pravni literaturo. Prebrskajte med pravnimi priročniki, ki vam bodo pomagali odgovoriti na različna vprašanja iz veliko različnih področij prava. Knjižni program obsega različno pravno literaturo: na naših policah lahko najdete vse od strokovnih knjig, pravnih priročnikov, ki govorijo o javnem naročanju, zakonov z uvodnimi pojasnili in zakonov s komentarji ponujamo pa tudi pravne učbenike ter druge publikacije, kateri avtorji so priznani strokovnjaki z različnih področij prava.

 

Med študenti prava je izjemno popularna tudi pravna knjiga z naslovom ”Kako študirati pravo?”, avtorjev dr. Mira Cerarja in dr. Valentina Franca, ki odgovarja na mnoga vprašanja študentov in jih vodi skozi ta zapleten študij. Študent prava mora namreč razmišljati interdisciplinarno in za uspešno reševanje primerov povezovati različna področja prava.

V primeru dodatnih vprašanj o prodaji pravne literature, smo vam dosegljivi tako po telefonu, kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo na vsa vprašanja, ki se vam zastavljajo, z veseljem odgovorili ter vam tako pomagali k pravilni odločitvi o nakupu pravne literature, ki bo kot nalašč za vas.