30. marec 2018

Dnevi prakse javnih naročil

Javno naročilo v sklopu javnega naročanja predstavlja dejanje zavezanih subjektov, s katerim si prizadevajo pridobitev blaga, storitev oz. gradenj po najugodnejši ceni. Zavezanci za javna naročila so vsi neposredni in tudi posredni uporabniki javnega proračuna. Javna naročila so dan danes vse bolj pogosta in predstavljajo znaten delež BDP tako v Sloveniji kot v tujini. Več o številnih spremembah, ki so se zgodile na področju javnega naročanja, boste izvedeli na letošnjih Dnevih prakse javnih naročil.

 

javno naročilo