01. april 2019

Dodatna kvalifikacija s področja javnega naročanja

Javno naročanje je zapleteno področje, ki obsega številne zakonske norme, ki jih morajo posamezniki, ki se znajdejo v postopkih javnega naročanja, dobro poznati. Prav zato smo v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. poskrbeli za možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja, ki bo posameznikom pomagala pri razvoju kariere in seveda pri razumevanju postopkov javnega naročanja. Za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije se morajo posamezniki udeležiti predavanj in vaj, ki jim bo sledil izpit. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil certifikat in naziv »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«. Znanje bodo na predavanjih in vajah predajali strokovnjaki, ki se lahko pohvalijo z obilico teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga bodo na kandidate prenesli kar se da učinkovito.

 

Seminar iz javnega naročanja