22. december 2017

zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanjaStrokovni seminar s področja javnega naročanja

Javno naročanje je v Republiki Sloveniji vse bolj razširjeno in predstavlja velik del državnega proračuna. Prav zato je pomembno, da so posamezniki, ki se srečujejo s postopkom javnega naročanja seznanjeni z vsemi podrobnostmi, ki so za to področje pomembne. Na seminarju se bomo posebej posvetili noveli Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), posamezniki pa bomo seznanili tudi z drugimi pomembnimi informacijami o javnem naročanju.