26. oktober 2018

Kaj pomeni javno naročanje in kdo so zavezanci v postopkih?

Javno naročanje pomeni skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani tako posredni kot tudi neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov - ministrstva, vladne službe, agencije, javni zavodi (šole, zdravstveni domovi in bolnišnice), Državni zbor, sodišča, javna tožilstva, upravne enote in drugi državni organi, lokalne skupnosti), ter organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil. Na drugi strani so lahko ponudniki vse pravne pa tudi fizične osebe, ki imajo dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ne glede na to, ali gre za domačo ali tujo osebo. Še več zakonodaja Evropske Unije nalaga, da naročnik ne sme razlikovati med domačimi in tujimi ponudniki, saj bi to nesporno pomenilo kršitev načela prostega pretoka storitev, delavcev in kapitala.

 

Vsako javno naročilo mora biti objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, seveda pa je lahko javno naročilo objavljeno tudi v drugih glasilih. Izjema velja za javna naročila male vrednosti oz. t.i. evidenčna javna naročila, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja.

 

 

Kakšen je pomen postopkov javnega naročanja v Slovenije in v Evropski Uniji?

Preko javnih naročil se danes v povprečju porabi okrog polovica državnega proračuna. Ocenjuje se tudi, da se po postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12% bruto družbenega produkta v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ne zaostaja, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.

 

Izobraževanje za strokovnjaka za oddajo javnih naročil

 

 

Pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Vidimo lahko torej, da so postopki javnega naročanja precej zahtevni, zato je potrebno dobro poznavanje zakonskih določb, ki omenjeno področje urejajo. Prav s tem namenom smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da izvedemo predavanja in vaje s pomočjo katerih bo posameznik lahko pridobil dodatno poklicno kvalifikacijo, ki bo pripomogla k hitrejšemu razvoju kariere na področju javnega naročanja. Za izvedbo kompleksnih postopkov morajo naročniki poznati sistem javnega naročanja in biti usposobljeni za pravilno oddajo javnih naročil. Dodatna kvalifikacija »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« zajema popolnoma vse elemente, ki so potrebni za usposobljenost kandidatov, ki izvajajo postopke javnega naročanja. Dobro poznavanje javnih naročil ni pomembno le za naročnike, ki postopek izvajajo ampak tudi za gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja.

 

Celotna izvedba programa je zasnovana tako, da je uporabniku zanimiva, enostavno razumljiva in prijazna. Program je sestavljen iz predavanj, delavnic in vaj, ki jim sledi izpit. Na predavanjih in vajah bodo prijavljeni s pomočjo strokovnjakov s področja javnega naročanja natančno predelali vse norme, ki postopke javnega naročanja opredeljujejo ter tako poskrbeli, da bodo določbe dobro razumljive vsem udeleženim na delavnicah. Poleg splošnih določb o javnem naročanju bomo natančno in temeljito predelali tudi izjeme, ki se v praksi morda nekoliko manj krat pojavljajo, vendar niso zaradi tega nič manj pomembne in je potrebno podrobno poznati. Nenazadnje velja omeniti tudi Portal za javno naročanje, ki ga bomo med urami dodobra spoznali. Tako bomo govorili o elektronskem javnem naročanju, ki je v zadnjem času vse bolj pogosto, evidenčnih javnih naročilih ter o drugih podrobnostih, ki ji strokovnjak za javno naročanje mora poznati in jih znati tudi uporabiti.

 

Po zaključenem 35-urnem programu kandidati lahko pristopijo k izpitu, če so izpolnili pogoj, to je 75% udeležbo na predavanjih. Preverjanje znanja (izpit) poteka najprej s pisnim delom in nato z ustnim zagovorom pred tričlansko komisijo. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat o pridobitvi dodatne kvalifikacije z nazivom »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

 

Predavanja za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije se začnejo že kmalu

Predavanja, vaje in delavnice bodo potekala v dvorani Uradnega lista RS, na naslovu Dunajska cesta 167, Ljubljana v naslednjih terminih:

  • 28. 1. 2019, 8.00–18.00
  • 29. 1. 2019, 8.00–18.00
  • 4. 2. 2019, 8.00–18.00
  • 5. 2. 2019, 8.00–18.00.

 

Pridobljena poklicna kvalifikacija s področja javnega naročanja bo pripomogla k boljšemu razumevanju samega procesa javnega naročanja ter oddaje javnih naročil, poleg tega pa ne smemo pozabiti tudi na poznavanje Portala za javno naročanje, ki je v zadnjem času – v dobi digitalizacije – vse bolj pomemben. Vse to bo vodilo v hitrejši in bolj usmerjen razvoj posameznikove kariere in k uspehom na poslovni poti, kar pa nujno vodi tudi v efektivnejšo oddajo javnih naročil, pozitivno pa prispeva tudi k osebnostni rasti posameznika.

 

Vas zanima več o pridobitvi kvalifikacije s področja javnega naročanja? Za vsa dodatna vprašanja smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo rade volje pomagali pri odločitvi o tem, ali je pridobitev poklicne kvalifikacije priporočljiva za vas. Več o naših izobraževanjih na https://www.uradni-list.si/izobrazevanja