Zakaj je arboristika tako zelo pomembna?

20. marec 2019

Obrezovanje

 

Arboristika je veda, ki se ukvarja s skrbjo za rastline, njen namen pa je varno, zdravo in estetsko drevo.

V arboristiko tako spadajo različna dela – mednje na primer štejemo obrezovanje dreves, sajenje dreves, pa tudi nego dreves. Da bo naš vrt dobro uspeval moramo poznati nekaj pravil arboristike in jih v skrbi za naš vrt tudi uporabiti. Tako je potrebno drevesa redno obrezovati, saj bomo tako povečali rodnost dreves in podaljšali tudi njihovo življenjsko dobo. Omeniti moramo tudi sajenje mladih dreves in skrb za njih. Mlada drevesa nimajo dovolj razvitega koreninskega sistema, da bi za vodo poskrbela sama, zato jih je potrebno zalivati. Poleg tega je potrebno iz njihove okolice odstraniti plevel in travo, ki bi lahko z drevesi tekmovala za vodo. Ko so drevesa posajena že nekaj let pa se koreninski sistem razvije do te mere, da stalno zalivanje ni več potrebno.