Ugodne poklicne kvalifikacije za javno zasebna partnerstva

27. september 2017

Poklicne kvalifikacije, ki si jih posameznik pridobi, mu pomagajo do pridobitve delovnega mesta, saj s pomočjo poklicnih kvalifikacij posameznik dokazuje, da je strokovno kvalificiran za opravljanje določenega poklica oz. dela. S pomočjo dodatnih poklicnih kvalifikacij za javno zasebna partnerstva bo posameznik na področju dela opremljen z ustreznim strokovnim znanjem in tako pri svojem delu zelo uspešen. 

 

Več tukaj.

 

Temeljne poklicne kvalifikacije