16. april 2019

Učinkovito planiranje proizvodnje s posebnim programom

Planiranje proizvodnje prinaša podjetjem številne koristi. Vse uspešne korporacije se zavedajo, da je spremljanje, učinkovito načrtovanje in ukrepanje nujno za doseganje poslovnih uspehov. Biti na tekočem z najnovejšo tehnologijo in implementirati sodobne tehnološke rešitve v delovanje svojega podjetja hkrati pomeni pridobivanje konkurenčne prednosti pred tistimi, ki trendov ne spremljajo ali jih podcenjujejo. Program za planiranje proizvodnje omogoča izračun materialnih potreb, upoštevanje rokov in kapacitet, avtomatsko pripravo dokumentov, spremljanje odzivnih časov in izdelanih količin izdelkov ter delovanje strojev, analizo odstopanj od zahtevane kvalitete ter številne druge funkcije. Vse to vodi v bolj zanesljivo odločanje s strani vodstvenih kadrov, večjo dobičkonosnost, boljšo kakovost izdelkov in povečan obseg poslovanja. Pri načrtovanju proizvodnje se lahko odločimo za agregatno planiranje, kjer se določi zmogljivosti in količino izdelkov za obdobje do enega leta. Pri tem se upošteva tehnološke in tržne omejitve, napoved prodaje, povpraševanje, zaloge, zmogljivosti, sezonska nihanja in druge tekoče spremembe. Ponavadi gre tukaj za dejavnost, ki zahteva tesno sodelovanje vseh oddelkov, še posebno pa vpletenost menedžerjev, vodij oddelkov in direktorja. Rezultat je zanesljiv načrt, ki bo omogočal enakomerno, tekočo proizvodnjo in temelji na dejanskih, točnih podatkih preteklega poslovanja.

 

Agregatno planiranje proizvodnje