GLORJANA VEBER - z besedami gradimo vse, kar nas obdaja

13. februar 2017

 

Pesnica, svojevrstna umetnica in kulturna managerka, Glorjana Veber, ki ima za sabo uspešno kariero kreiranja inovativnih projektov, vodenja, dela v javnem in zasebnem sektorju in raziskovanja, si je izbrala precej nenavadno pot. Diplomirala je iz politologije na področju javnih naročil, je magistrantka sociologije vsakdanjega življenja in doktorantka literarnih ved na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ustvarja tako v Sloveniji kot v tujini, v Italiji, na Češkem, Hrvaškem, Franciji, Makedoniji, Rusiji, Avstriji in drugod, a 35-letnica, kljub temu, da ima od leta 2007 za sabo 700 inovativnih projektov na področju literature in bralne kulture ter da je prejemnica mednarodnih nagrad za poezijo, veliko časa preživi sama. Intenzivno raziskuje, ustvarja in s svojo inovativnostjo, programi in idejami, pomaga drugim organizacijam in podjetjem, kar je za umetnico zelo zanimiva kombinacija. Umetnost, literatura, podjetništvo, zgodovina, filozofija in družba so tista področja, ki jih Glorjana Veber še posebej rada raziskuje, a njihov vezni člen predstavlja poezija: »Življenje in poezija sta neločljivo povezana. Z besedami gradimo vse, kar nas obdaja. Zato zame poezija ni 'samo' jezik, je način življenja, je filozofija, glasba, matematika, fizika in to danes potrebujemo. Opažam, da se tega vedno bolj zavedajo tudi nekatera podjetja, ki iščejo kreativne govorice, unikatnost in glas. Zame kupci niso stranke, ampak več – so publika.«

 

Glorjana veber pesnica

                                                                                Foto: Edi Einspieler

 

Delo na področju podjetništva je del njene zgodbe, do katere je prišlo po »naravnem sosledju dogodkov«, pravi. Z umetnostjo se je namreč Glorjana Veber vedno odzivala na družbeno-problematična področja in pri tem skušala angažirati čim večjo publiko, a ne na kakršenkoli način: »Želim, da posameznik vstopi v polje dogodka umetnosti in ga sokreira, da ga izumi na novo. Po umetniškem dogodku – situaciji – udeleženec ne sme biti več isti. To pa pomeni, da moraš veliko časa nameniti raziskovanju publike, kakorkoli jo poimenujemo, naj bodo to kupci, stranke, gledalci, bralci, mimoidoči, uporabniki… Biti moraš nepopustljiv v kakovosti, učinkovitosti, znanju in domišljiji.«

 

Glorjana veber kulturna managerka

                                                                                 Foto: Boštjan Veber

 

Glorjana Veber je leta 2013 izdala pesniško zbirko Prosti pad, ki je doživela številne pozitivne kritike, bila razprodana, a kljub temu s pisanjem ne hiti: »Tudi pri pisanju je pomembna doba razvoja. Umetnik ne more ustvariti dela, ki je več kot on sam. Če želiš skreirati nekaj na novo, moraš delati na sebi – to je izvorna točka napredka.« Poleg tega, da je tudi performerka, izvaja delavnice iz kreativnega pisanja za mlade in starejše ter iz marketinga za podjetja, saj je več let službovala tudi kot vodja marketinga: »Pri marketingu je potrebno upoštevati ogromno variabel, uporabiti čim več kreative, široko znanje, a za uspešna marketinška besedila in pristope je bistveno poznavanje delovanja vsake besede - če govorimo o ravni teksta in njegove osnovne strukture. Potem so tu še okolje, čas, konkurenca, ciljna publika in še bi lahko naštevali.« Zanimivo je, da je veliko umetniških projektov, ki jih je Glorjana Veber osnovala v okviru svojega Inštituta za raziskovanje inovativnih umetnost (Inštituta IRIU) in ki so bili namenjeni angažiranju publike na področju bralnih navad in reosmišljanja družbenega ravnanja, kasneje privabilo podjetja, saj jih je prilagodila njihovim potrebam in ciljem. »Če angažiraš več deset tisoč ljudi s stvarjo, za katero so raziskave pokazale, da publiko v povprečju nikakor ne zanimajo, je to vsekakor razburljivo in pomembno znanje.«

 

Ime Glorjana Veber je podpisano pod domače in mednarodne umetniške projekte in programe kot so: Obvestila poezija, Potpoeta, Zlata kletka, Literarne situacije, Mednarodni festival poezije na vodi/One can never step in the same poem twice, Socialna kultura, 168 ur pokonci za kulturo, Obogatena poezija, Knjižno barantanje, Verzolizike, Poezijka, Hologramska poezija, Kavarna poezije, Kaj se dogaja z IRIU? festival, Pobegi mladih iz Golega otoka, Slovenija bere, Romanje knjig, Šole berejo, Praški val umetniških situacij, Pesnik v parizu/A poet in Paris, Immigrating art, Shajališče pesnikov, Miniministrstvo za umetnost (respublika), Literarne ustvarjalnice, Gen 80, Mišolovka/Mousetrap, Eno kepico slovenske poezije prosim/One Scoope of Slovenian Poetry, Please, Okna poezije in še bi lahko naštevali.

 

Pri svojem delu je Glorjana Veber neumorna in pronicljiva, rada raziskuje nove tehnologije, nove metodološke in pedagoške pristope, predvsem pa uvaja umetnost na področja, kjer jo primanjkuje in na ta način ustvarja dodano vrednost: »Kultura ima ogromen potencial, zavedanje, kaj vse je sposobna njena kreativna implementacija doprinesti podjetništvu, umetniku in promociji Slovenije, mi vedno znova jemlje dih.«