18. februar 2019

Kaj predstavlja ocena tveganja za podjetja?

Ocena tveganja je za vsako podjetje esencialnega pomena, saj s pomočjo ocene tveganja dejansko tudi zmanjšujemo nevarnosti, ki nam na delovnem mestu pretijo. Ocena tveganja je pravzaprav obveza, ki zavezuje vse delodajalce. Med delodajalce štejemo tako pravne kot tudi fizične osebe, pa tudi drug pravni subjekt (na primer državni organ ali lokalno skupnost), ki delavca zaposluje. Na drugi strani je delavec oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kakršnikoli drugi pravni podlagi. Oceno tveganja pa je v nekaterih primerih potrebno tudi dopolniti. Dopolniti jo moramo ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni, ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo, ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja. Nenazadnje pa pri oceni tveganja ne smemo pozabiti na dejavnike, ki v preteklosti tveganj skorajda niso predstavljali. Predvsem imamo tukaj v mislih nasilje tretjih oseb, v primeru katerih mora delodajalec poskrbeti za vse ukrepe, s katerimi bo delavca pred dejanji tretjega učinkovito zaščitil.

 

ocena tveganja na delovnem mestu