23. oktober 2018

Oblikovanje diplomske naloge je najbolje prepustiti strokovnjakom

Oblikovanje diplomske naloge je zahtevna naloga, ki mora biti opravljena natančno. V primeru, ko niste povsem prepričani kako se je lotiti, je najbolje, da oblikovanje prepustite strokovnjakom kot smo mi. Zgodi se tudi, da je pisanje diplome tako dolgotrajno in naporno, da ljudje enostavno nimajo energije za dodatno ukvarjanje z oblikovanjem, ki mora biti izvedeno zelo natančno. Tehnično oblikovanje magistrske naloge mora biti izvedeno v skladu s pravilniki določene fakultete. Pri oblikovanju je seveda potrebno upoštevati tudi želje naročnika. Celoten postopek oblikovanja je sestavljen iz več korakov. Običajno se pri oblikovanju uredi naslovnica, kazala, robovi, razna številčenja, prelomi odsekov in strani, slogi, pisave, razmiki med vrsticami, poravnava besedila, slike, tabele, glava in noga, seznam virov in literature, opomb, risanje organigramov, izdelava grafov, vprašalnikov, anket. Potrebno se je striktno držati pravil, saj je v nasprotnem primeru zaključna naloga zavrnjena. V tem primeru je potrebno besedilo in celotno obliko popraviti, kar je zelo zamudno in predstavlja dodaten strošek. Veliko ceneje in hitreje je, če urejanje prepustite strokovnjakom, ki se s tem ukvarjajo profesionalno. V našem podjetju se vsakemu naročniku individualno posvetimo in skupaj izberemo storitev, ki je zanj najprimernejša. Cenik vseh naših storitev najdete na naši spletni strani, za dodatna vprašanja pa smo dosegljivi preko spletne pošte ali telefona.

 

oblikovanje in tehnični pregled diplomske naloge


Za tehnično oblikovanje magistrske ali diplomske naloge je potrebno upoštevati pravila

Tehnično urejanje magistrske naloge je za posameznika zelo zamudna zadeva. Poleg raziskovanja gradiva in pisanja vsebine, je potrebno celotno besedilo tudi tehnično izpopolniti. Vsaka šola ima svoja navodila za pisanje zaključnih nalog, zato se je potrebno pred samim začetkom pisanja dobro pozanimati o pravilih. Pri tem je lahko v veliko pomoč mentor, sploh, če je redni profesor na fakulteti. S takšnim mentorjem vam bo prihranjeno veliko časa, ki bi ga porabili za same priprave na pisanje. V primeru, da niste deležni mentorjeve pomoči in da sami niste prepričani kako poteka tehnično oblikovanje diplomske naloge, vam priporočamo, da prepustite oblikovanje vaše naloge strokovnjakom. V našem podjetju vam bomo vaše delo strokovno oblikovali v skladu z veljavnimi pravili izobraževalne ustanove. Poleg tehnične brezhibnosti, vam nudimo tudi lektoriranje, ki je prav tako obvezen korak na poti do končnega izdelka. Če želite, vam lahko diplomsko nalogo tudi prevedemo iz slovenskega jezika v angleški, nemški ali kakšen drug tuji jezik. Naši prevajalci so posebej usposobljeni za prevajanje strokovnih izrazov zato so prevodi kvalitetni in razumljivi.


Dober mentor je v veliko pomoč pri tehničnem urejanju diplomske ali magistrske naloge

Pred začetkom pisanja diplomske ali magistrske naloge je potrebno upoštevati dva ključna faktorja, ki sta: dober mentor in primerna tema. Mentor naj bi bil dostopen in hitro odziven, saj je v interesu večine študentov, da čimprej diplomirajo. Najboljša izbira je mentor, ki je na fakulteti redni profesor kar pomeni, da zelo dobro pozna vsa pravila in prakso diplomiranja. Poleg dobrega mentorja pa si je potrebno izbrati temo, ki študenta zanima, saj je tako pisanje dosti lažje. Zelo pomembno je tudi, da je na voljo za izbrano temo dovolj strokovne literature. Najboljše zaključne naloge se napišejo tako, da se avtor popolnoma posveti vsebinskemu delu, tehnično urejanje magistrske naloge pa prepusti strokovnjakom. Na ta način je zaključna naloga vsebinsko in tehnično dodelana. Veliko ljudi ima težave, če se diploma piše dlje časa kot je bilo načrtovano. To se lahko zgodi zaradi zaposlitve, ustvarjanja družine in podobno. Po določenem času začnejo pozabljati stvari, ki so se jih učili ali pa stvari, ki so jih raziskovali za zaključno nalogo. V takšnih primerih je pomoč strokovnjakov najboljša izbira, saj lahko čas, ki bi ga porabili za ugotavljanje sprememb v pravilih za pisanje, veliko bolj izkoristili. Podjetja, kot je naše, so s pravili vedno na tekočem.

 

lektoriranje in tehnično oblikovanje diplomske naloge

 


Nudimo kvalitetno in hitro lektoriranje ter tehnični pregled diplomskih in magistrskih nalog

Tehnični pregled diplome je podobna storitev kot oblikovanje. Ko so vse tehnične zahteve diplomske ali magistrske naloge izpolnjene, se lahko prične lektoriranje. Vsak se ga lahko loti sam, vendar je potrebno poznati pravopisna pravila, ki jih ni malo. Diplomske in magistrske naloge so zavrnjene zaradi malenkostnih pravopisnih napak, ki jih lahko posameznik spregleda. Tega si lektor ne sme dovoliti. Lektoriranje in tehnični pregled diplomskih nalog izvajamo v našem podjetju hitro in kvalitetno. Ena izmed storitev, ki jo nudimo je tudi prevajanje. Naša skupina prevajalcev je strokovno podkovana, zato nudimo kvalitetne storitve, ki jih izvedemo v dogovorjenih rokih. Prevajamo iz slovenskega jezika v veliko tujih jezikov, najpogosteje pa v angleški jezik. Prevodi strokovnih besedil so zelo zahtevni, saj je potrebno določene izraze pravilno in razumljivo prevesti. Tu pa se velikokrat zatakne, saj ljudje s splošnim znanjem tujega jezika, strokovnih izrazov ne poznajo. Ko je diplomska ali magistrska naloga popolna, gre lahko v tisk in potem še v vezavo. V našem podjetju izvajamo tisk in vezavo zelo hitro, saj lahko vaše naročilo prevzamete v istem dnevu, ko ste ga oddali. Če nimate možnosti, da naročilo osebno prevzamete, vam ga isti dan pošljemo po pošti. Naročilo lahko oddate preko spletnega obrazca, v katerega vnesete vse potrebne podatke. To so: število izvodov ter barva platnic in napisov.