06. maj 2019

Katere so novosti, ki jih prinaša Družinski zakonik?

Družinski zakonik je zakon, ki ureja razmerja v družini oz. razmerja med družinskimi člani. Govorimo o razmerjih med partnerjema ter o razmerjih med starši in otroci. Posebej se nov Družinski zakonik posveča razmerjem med starši in otroci, kjer ureja predvsem naslednje institute:

  • Oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja: Družinski zakonik uvaja institut predhodnega svetovanja, ki se ga zakonca morata udeležiti pred razvezo zakonske zveze, če imata skupne otroke.
  • Ukrepe za varstvo otrokovih koristi; z njihovo pomočjo država varuje otroka, ki je zaradi različnih razlogov, ki lahko nastopijo, ogrožen. Ti ukrepi se navadno pojavljajo v obliki začasnih odredb, nujnih odvzemov otroka in tudi kot ukrepi trajnejšega značaja, kot so omejitev starševske skrbi, odločitev o zdravniškem pregledu ali zdravljenju, omejitev ali odvzem pravice do stikov, odvzem otroka, namestitev otroka v zavod, odvzem starševske skrbi.
  • Preživljanje: Družinski zakonik določa tudi dolžnost preživljanja med zakoncema oz. tudi bivšima zakoncema pa tudi dolžnost preživljanja v razmerju med staršem in otrokom.
  • Posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo, skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo: otroku, za katerega starši ne skrbijo, Družinski Zakonik zagotavlja nadomestno skrb s pomočjo posvojitve, skrbništva in rejništva. Otrokom, ki nimajo več živih staršev pa Družinski Zakonik zagotavlja dodatno skrb z institutom podelitve starševske skrbi sorodniku.

 

knjiga - Družinski zakonik

 

V Družinskem zakoniku je podrobno urejena tudi zakonska zveza

Seveda pa Družinski zakonik ureja tudi institut zakonske zveze. Veliko ljudi pa je mnenja, da je v Družinskem zakoniku urejena tudi istospolna partnerska skupnost. To prepričanje je napačno, saj je istospolna partnerska skupnost urejena v posebnem zakonu, ki ga imenujemo Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), Družinski zakonik pa neposredno ureja njihova razmerja do otrok.

 

Zakonska zveza pa lahko (žal) tudi preneha, zato Družinski zakonik ureja tudi razvezo zakonske zveze, ki se lahko v Sloveniji zgodi sporazumno ali pa se prične razveza zakonske zveze na tožbo.

 

Novosti, ki jih Družinski zakonik prinaša, je veliko. Predvsem se nov Družinski zakonik osredotoča na varstvo najšibkejših v družbi – to je naših najmlajših. V uvodnih pojasnilih, ki obsegajo več kakor 150 strani, prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Knjigo lahko naročite tudi v spletni knjigarni Uradnega lista, kjer vam je na voljo že samo z nekaj kliki.