11. april 2019

 

Mulčerji – Vsestranska pomoč pri kmetijstvu in vzdrževanju posesti

Mulčer je naprava, ki spada med  stroje za kmetijsko mehanizacijo in se uporablja za fino drobljenje rastlinskih ostankov, pri čiščenju komunalnih, infrastrukturnih, gozdarskih in kmetijskih površin, v sadjarstvu, vinogradništvu ter poljedelstvu. Poznamo različne vrste teh naprav, ki se razlikujejo po svoji namembnosti in značilnostih, na izbiro pravega mulčerja za naše potrebe pa vpliva vrsta terena in rastlinskih odpadkov za katere ga potrebujemo.

 

Zakaj je mulčer tako uporaben

Prednosti mulčenja je veliko. Ena od pomembnejših je ta, da z drobljenimi rastlinski ostanki, ki ostanejo po mulčenju, pokrijemo tla, ki so tako zavarovana pred pretirano izgubo vlage ter ostajajo senčna in vlažna, kar je pogoj za dobro rast pridelovanih rastlin, nam pa bo tako uspelo prihraniti nekaj vode za zalivanje. Mikroorganizmi, živali, kot so deževniki in ostali prebivalci tal, ki skrbijo za rahljanje prsti, za svoje razmnoževanje potrebujejo vlažna tla. Prehranjujejo se s travnimi bilkami, ki jih povlečejo pod zemljo, kjer jih pojedo in prebavijo, njihovi iztrebki pa veljajo za daleč najboljše ekološko gnojilo. Torej, odpadni produkt mulčenja se spremeni v hranila, kar zmanjša potrebo po gnojenju, plast humusa na obdelovani površini se tako poveča, hkrati pa poskrbimo za problematiko odstranjevanja oziroma kompostiranja odpadka, kar malce razbremeni že tako preobremenjeno okolje.

Mulčer v obratovanju

 

Mulčimo navadno  takrat, ko je zunanja temperatura nad 6◦C, zemlja je namreč takrat še »živa«, saj se pri pretiranem mrazu njeno »mikro življenje« začasno ustavi, deževniki pa pod zemljo otrpnejo.

Pri mulčenju travnikov je dobro vedeti, da travnate površine vsebujejo od 80 do 85% vode. Trava, ki jo mulčimo zato izjemno hitro razpade, zlasti če kosimo le tretjino višine travnih bilk. V vsakem primeru pa ne smemo pokositi več od polovice višine, ker bi tako travnik izpostavili nevarnosti izsušitve, saj bi tako porezane rastline izgubile vso tekočino. Poleg mulčenja trave, je zelo koristno tudi mulčenje listja, s katerim bomo travnemu sistemu zelo koristili ter ga še dodatno preskrbeli s hranili.

 Univerzalni mulčer se uporablja v poljedelstvu, pri drobljenju rastlinskih ostankov, kot so koruznica, slama, krompirjeve cime in sončnice. Uporaben je tudi pri komunalnih vzdrževalnih delih (urejanje pasov ob cestah, železnicah in infrastrukturnih objektih), za čiščenje pašnikov, sadovnjakov in vinogradov (veje, rozge, travinje).

Poljedelski mulčerji so bolj robustnega videza in vsestransko priročni za delo na velikih kmetijskih površinah, tako za mulčenje večjih volumnov razrezane mase, kot tudi manjših. Ponašajo se z večjo delovno hitrostjo, predvsem uporabni pa so za mletje žitnih in koruznih strnišč, sončnic, travinja in tistih kultur, ki so primerne za tako imenovani podor, ali zeleno gnojenje.

Ravno tako kakor poljedeljski mulčer, je tudi bočni mulčer namenjen uporabi v poljedeljstvu. Ena njegovih prednosti je ta, da z njim lahko mulčimo tudi viseče površine, ki imajo nagib od +90°, do -60°. To so lahko komunalne površine, kot so brežine vodotokov, jarki, obcestne površine, ali pa obdelovalne površine, kot vinogradi sadovnjaki in pašniki.

Travniški mulčerji se uporabljajo pred vsem za hitro in učinkovito mulčenje večjih volumnov travne mase, tako na travnikih, pašnikih, letališčih, golf igriščih, kot v sadovnjakih in vinogradih.

Vinogradniško-sadjarski mulčerji so namenjeni za profesionalno mulčenje vejevja, trave ali rozg, v vinogradništvu in sadjarstvu.

Gozdarski mulčerji so namenjeni čiščenje gozdnih ali prigozdnih površin v zaraščanju ter vzdrževanje kmetijskih površin. Z njimi drobimo vse vrste lesa, lesnatih rastlinskih ostankov, vej, grmičevja, podrastja, dračja ter tanjših debel.

Mulčer za šparglje je zelo specializirana naprava, ki zaradi svoje izjemno enostavne uporabe nudi popolnoma nov koncept delovnega stroja. Ima uporaben in praktičen dizajn, za uporabnika pa se je izkazal za zelo in zanesljivega, zato pri mulčenju špargljev zagotavlja bistveno kakovostnejše rezultate, kakor če bi uporabljali katerega od manj specializiranih naprav te vrste.

 

Kakšen mulčer potrebujemo

Pri nakupu mulčerja se lahko obrnemo na trgovine s kmetijsko mehanizacijo in hobi programom, velika paleta tako rabljenih, kakor novih pa je na voljo tudi v spletnih trgovinah. Pred dejanskim nakupom moramo dobro definirati svoje potrebe, da bi se odločili za pravo vrsto, ki bo v vsem služila našim potrebam. Od tega, kako pogosto ga bomo uporabljali je odvisno ali se bomo odločili za novega, oziroma rabljenega. Na prodaj so različni dodatki za mulčerje, kot na primer kardan.

Mulčenje vejevja

 

Traktorski mulčer

Poleg že naštetih vrst, obstajajo tudi  traktorski mulčerji, ki so v primerjavi z ostalimi cenovno zelo ugodni, ponašajo pa se s primerno robustnostjo in širokim področjem uporabe. Predstavljajo idealen kos kmetijske opreme za delo pri večjih delovnih hitrostih, na velikih obdelovalnih površinah, kjer je volumen zdrobljene mase zelo velik. Namenjeni so pred vsem mulčenju travinja, sočnic, žitnih in koruznih strnišč ter ostalih kultur, ki so uporabne za zeleno gnojenje. Njihova cena se giblje od cca. slabih 700€ (rabljeni), do 5000€ (novi).

 

Gozdarski mulčer

Z gozdarskim mulčerjem opravljamo storitve frezanja dreves, drevesnih panjev in vejevja, kar omogoča veliko lažje vzdrževanje in ohranjanje travnatih površin, saj je strojno čiščenje gotovo najhitrejši način odstranjevanja grmovja. Uporabljamo jih torej za mletje grmovne vegetacije, vzpostavitev pašnih površin in travnikov, izravnavo manjših neravnin terena, drobljenje manjših kamnov ali skal, drobljenje drevesnih panjev (izruvanih ali raščenih do nivoja tal), mletje vejevja, sečnih ostankov, vzdrževanje tras elektrovodov, pripravo gradbenih parcel, uporabni pa so tudi pri obnovi sadovnjakov, pripravi igrišč za golf ali smučarskih terenov.