16. januar 2019

Management proizvodnih in storitvenih procesov z Gorazdom Vertovškom

Management proizvodnih in storitvenih procesov je skupek poslovnih funkcij, s pomočjo katerih boste poskrbeli za bolj uspešno oziroma bolj učinkovito poslovanje podjetja. Zajema različne metode, tehnike, pristope in koncepte, ki pripomorejo k bolj učinkovitemu planiranju, organiziranju in kontroli izdelave. Za uspešno delovanje vsakega podjetja je poleg managementa proizvodnih in storitvenih procesov izjemno pomemben tudi management samega podjetja in management kadrov. Vse, kar morate vedeti o managementu proizvodnih in storitvenih procesov in coaching managementu, lahko izveste na delavnicah z Gorazdom Vertovškom. Na spletni strani podjetja VEG&SAM d.o.o., pod okriljem katerega deluje Gorazd Vertovšek, strokovnjak na področju coaching managementa, lahko najdete spletni obrazec, preko katerega nam lahko pošljete povpraševanje. Lahko pa nas pokličete in dogovorili se bomo za termin.

 

Management podjetja: pravilno upravljanje podjetja

Upravljanje ali management je skupek procesov načrtovanja, osmišljanja, odločanja in usmerjanja organizacijskih virov, vodenja in nadzora ter vrednotenja različnih aktivnosti. Če želite, da bo vaše podjetje uspešno, potem mora biti dobro poskrbljeno za management podjetja oziroma management proizvodnih in storitvenih procesov. Gorazd Vertovšek je strokovnjak na teh področjih. Prav tako pa vam lahko veliko pove in vas nauči o managementu kadrov. Poleg teoretičnega znanja, ki ga premore in neprestano nadgrajuje, Gorazd Vertovšek tudi svetuje in izobražuje vodilne delavce in managerje. Veliko vas lahko nauči tudi o upravljanju s časom. Če se odločite za coaching management, ki ga ponuja Gorazd Vertovšek, boste naredili veliko zase in za svoje podjetje. Vsako podjetje, njegov proizvodni in storitveni proces natančno preuči s celotnega poslovnega vidika in naredi vrhunski poslovni načrt, ki bo poskrbel za učinkovitejšo produkcijo proizvodnega in storitvenega procesa, ki v praksi pomeni večji poslovni uspeh in velike prihranke.

 

Gorazd Vertovšek: coaching management za podjetja in kadre

Gorazd Vertovšek vam ponuja odličen coaching management, prav tako pa vas lahko pouči o managementu kadrov v podjetjih. Magistriral je s področja proučevanja gospodarskih družb in podjetništva, že več kot 18 let pa uspešno deluje kot coach svetovalec in predavatelj na različnih področjih. Ima bogate izkušnje in ogromno znanja s področja povezanih področij, kot so management podjetja, management kadrov in time management. Vodilni delavci različnih podjetij, ki so se srečali z Gorazdom Vertovškom, so nad rezultati več kot navdušeni. Če potrebujete odličen coaching management ali znanja s področja managementa proizvodnih in storitvenih procesov, potem nas kontaktirajte.

 

Management proizvodnih in storitvenih procesov z Gorazdom VertovškomManagement podjetja in kadrov

 

Gorazd Vertovšek: glavno ime podjetja VEG&SAM d.o.o.

Podjetje VEG&SAM d.o.o. je specifično in sodobno organizirano podjetje, ki se zaveda, da se v današnjem hitrem poslovnem svetu podjetja morajo nenehno razvijati, če želijo ostati v koraku s časom. Izredno zanimive treninge in predavanja s področja managementa proizvodnih in storitvenih procesov, managementa podjetja in kadrov vam ponuja Gorazd Vertovšek, vodilno ime našega podjetja. Naše poslanstvo je, da v agresivnem in konkurenčnem tržnem okolju ponudimo podporo vsem podjetjem, ki želijo dosegati boljše rezultate na področju svojega delovanja. Ukvarjamo se s svetovanjem in izobraževanjem, promocijo zdravja na delovnem mestu in učenjem aktivnega stila življenja za vodje in vodilne v podjetjih. Gorazd Vertovšek je magistriral s področja preučevanja gospodarskih družb in podjetništva, ima pa tudi ogromno znanja in izkušenj. Zaradi bogatih praktičnih izkušenj se ukvarja s treningi, coach managementom in usposabljanjem vodstvenega kadra v različnih podjetjih z različnimi dejavnostmi.

 

Coaching management z Gorazdom Vertovškom

Coaching management je proces, s katerim lahko enostavno in hitro izboljšate učinkovitost in produktivnost v vašem podjetju. S pomočjo Gorazda Vertovška, ki coaching management obvlada in pozna do potankosti, boste znova vzpostavili red v vašem podjetju. Naučil vas bo, kako lažje organizirati, načrtovati, voditi in nadzirati delo v podjetju. Pridružite se številnim podjetjem oziroma vodjem podjetij, ki so se odločili za izobraževanja s področja managementa storitvenih in proizvodnih procesov, managementa podjetja in managementa kadrov. Na predavanjih oziroma izobraževanjih se boste seznanili tudi z upravljanjem s časom in managementom sprememb (strukturirani pristop za zagotavljanje popolne in neproblematične vpeljave sprememb v podjetje, ki bomo prinesle dolgoročne koristi podjetju in zaposlenim).

 

Management podjetja in kadrov

Kar je pomembno in velja za vsa podjetja, je, da mora management podjetja strmeti k znanju in usposabljanju zaposlenih in managerjev. Prav tako pa je pomembno, da je v podjetju zaposlen ustrezen kader in da so zaposleni primerno usposobljeni. Veliko vlogo pri uspešnosti podjetja ima vodstvo, ki mora poskrbeti za ustrezne načine vodenja. V podjetju VEG&SAM d. o. o. vam ponujamo tudi Assessment Center, storitev, ki jo prav tako vodi Gorazd Vertovšek s skupino usposobljenih asesorjev. Zavedamo se, da je management kadrov zelo pomemben oziroma ključen pri managementu podjetja, zato vam ponujamo preverjeno metodo ocenjevanja kandidatov za posamezno delovno mesto. Metoda, ki daje odlične rezultate, je lahko tudi vaš ključ do uspeha.