07. februar 2018

Male čistilne naprave in zakonodaja

Vse, ki vas zanima nakup male čistilne naprave, bo zagotovo zanimalo tudi, kako je urejena zakonodaja na tem področju.  Od konca leta 2015 zakonodaja določa, da mora postavitev male čistilne naprave biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2021 pri vseh objektih, ki se nahajajo na področju, kjer ni javne kanalizacije, in kjer le-ta ni predvidena. V izjemnih primerih, ko čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ni dovoljeno oz. zadostno, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico. In sicer v primerih, ko gre za določene stavbe: stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba, kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, transformatorska postaja, ipd.

 

 Mala biološka čistilna naprava