11. julij 2018

Lokalne volitve se bodo v Sloveniji ponovno odvile letos novembra

Volitve so bile v preteklih mesecih precej popularna, pa tudi pereča tema, saj so vzpodbudile razprave, ki so se jih udeležili udeleženci z različnimi mnenji. Vendar volitve za letošnje leto še niso končane, saj nas v sredini novembra čakajo nove, lokalne volitve.

 

Ko govorimo o volitvah, govorimo o političnem postopku med katerim upravičenci oddajo svoj glas, ki predstavlja njihovo pravico do udeležbe v političnem dogajanju, ter tako prenesejo svoje pravice na drugo osebo - na politika, ki se s tem ukvarja poklicno. V Sloveniji, pa tudi drugod, poznamo več vrst volitev; volitve predsednika, volitve v državni zbor, volitve predsednika vlade ter lokalne volitve, ki jih laično imenujemo tudi volitve županov.

 

 

Kaj so lokalne volitve, kako potekajo in kateri zakon jih ureja?

Lokalne volitve se bodo v Sloveniji odvile 18 novembra 2018. Lokalne volitve so volitve, ki potekajo na določenem območju v državi. Navadno potekajo na območju občine, prebivalci pa na lokalnih volitvah volijo svoje predstavnike za župane, občinski zbor in mestni zbor. V Sloveniji so se lokalne volitve do zdaj zvrstile šest krat in sicer leta 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 in leta 2014. Seveda tudi lokalne volitve v naši državi ureja zakon, ki se imenuje Zakon o lokalnih volitvah.

 

Na lokalnih volitvah ima vsak volilni udeleženec volilno pravico samo v svoji občini, saj gre za vezanost volilne pravice na prebivalce lokalne skupnosti. Vendar pa imajo volilno pravico na volitvah tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Volilno pravico imajo tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

Poleg volilne pravice pa je potrebno vedeti tudi, kdo na volitvah sploh lahko kandidira. Zakon o lokalnih volitvah glede na volilni sistem predvideva kandidiranje, ki je prilagojeno volilnemu sistemu. Tako lahko kandidate in liste kandidatov določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Volivci lahko določajo kandidate in liste kandidatov s podpisovanjem.

 

 

Lokalne volitve 2018 – knjiga, ki odgovarja na še nerešena vprašanja s področja volitev

Ker je z novelo ZLV-J prišlo do nekaj novosti na področju lokalnih volitev v naši državi, smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili izdati knjigo Lokalne volitve 2018 z uvodnimi pojasnili in komentarjem k Zakonu o lokalnih volitvah avtorjev prof. dr. Franca Grada ter Pavleta Sveteja.

 

Kot je že omenjeno Zakon o volitvah ureja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Knjiga bo vsebovala uvodna pojasnila in komentar k Zakonu o lokalnih volitvah (vključno z novelo ZLV-J) avtorjev prof. dr. Franca Grada in Pavleta Sveteta, recenzenta knjige pa bosta Dušan Vučko (direktor Državne volilne komisije) in Roman Lavtar (vodja Službe za lokalno samoupravo). Poleg tega smo poskrbeli tudi za to, da so v knjigi opisani še pomembnejši členi iz Zakona o lokalni samoupravi (vključno z novelo ZLS-S) in členi iz Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ob tem pa še neuradno prečiščeno besedilo Zakona o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice. Prečiščeno besedilo zakona, na katerem temelji opisana knjiga lahko najdete tudi na pisrs.

 

volitve

 

 

 

Pestra izbira različnih pravnih knjig v naši spletni knjigarni

V naši spletni knjigarni pa ne ponujamo zgolj omenjene knjige, pač pa lahko izbirate tudi med veliko drugimi zakoni in pravnimi knjigami, ki bodo pomagale pri razumevanju snovi in utemeljevanju zakonskih določb. Ene izmed najbolj prodajanih knjig so trenutno Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom, ki v gradbeno zakonodajo Republike Slovenije prinaša veliko novosti. Ponujamo tudi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ter Uredbo o upravnem poslovanju.

 

 

Knjiga mednarodno zasebno pravo EU učinkovito razrešuje različne dileme

Med novostmi je tudi knjiga Mednarodno zasebno pravo EU. Omenjena knjiga celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Ker je področje izjemno široko, pravne norme, ki to področje urejajo pa so zapletene in obširne, je delo še toliko bolj pomembno, saj bomo s pomočjo omenjene knjige veliko enostavneje razumeli določbe evropskih pravnih aktov in slovenske legislative, ki morajo sovpadati z njimi. Poleg splošnih teoretičnih temeljev mednarodnega zasebnega prava, ki bralca uvedejo v problematiko tega področja, knjiga celovito in poglobljeno obravnava Bruseljsko uredbo Ia, Bruseljsko uredbo II bis, Rimske uredbe I, II in III, Preživninsko, Dedno, Insolvenčno uredbo, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog, spor majhnih vrednosti, evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, mednarodno pravno pomoč, vročanje in dokazovanje.

 

V primeru dodanih vprašanj smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja.