Lektoriranje strokovnih besedil in lektoriranje angleškega besedila

10. april 2017

Lektoriranje strokovnih besedil zahteva posebno znanje,  saj gre za lektoriranje, ki vključuje tudi veliko specifičnega izrazoslovja. Zato je zelo dobro, da je lektor, ki tovrstno lektoriranje opravlja, tudi ustrezno razgledan. Pri nas lektoriranje strokovnih besedil opravlja oseba, ki je vsesplošno razgledana, kar znajo ceniti tudi naši naročniki. Ključno je namreč, da lektor v besedilu na povzroči napak, ki bi bile posledica njegovega neznanja oziroma nerazgledanosti na področju, na katerega se strokovni tekst nanaša. Le če so izpolnjeni ti pogoji, bo storitev opravljena res korektno.

lektoriranje strokovnih besedil