Kupoprodajna pogodba ali darilna pogodba za nepremičnino

19. december 2017

Kupoprodajna pogodba za nepremičninoKupoprodajno pogodbo za nepremičnino velikokrat imenujemo tudi kar prodajna pogodba nepremičnine, vendar je prvotno poimenovanje korektnejše. Pri kupoprodajni pogodbi za nepremičnino gre za pravni posel pri katerem se prodajalec nepremičnine zaveže, da bo odplačno odsvojil lastninsko pravico na nepremičnini, kupec pa se zaveže, da bo poravnal kupnino za pridobljeno lastninsko pravico na dotočni nepremičnini. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino predstavlja najpogostejši pravni posel v obligacijskem pravu in enega izmed najpogostejših pravnih poslov nasploh.


Kupec in prodajalec lahko kupoprodajno pogodbo za nepremičnino skleneta v dveh različnih oblikah:

  • v obliki notarskega zapisa,
  • v obliki zasebne listine.


V primeru, ko se stranke odločijo skleniti kupoprodajno pogodbo za nepremičnino pri notarju, je nujno potrebno, da so navzoči tako vsi kupci, kot tudi vsi prodajalci nepremičnine, saj v nasprotnem primeru pogodba ne bo veljavna.


Ob kupoprodajni pogodbi za nepremičnino bomo morali poravnati tudi davek

Ob podpisu kupoprodajne pogodbe za nepremičnino pa seveda pripade tudi obveznost plačila davka, ki je opredeljen tudi v Zakonu o nepremičninah. Običajno je dolžan plačati tudi davek od prometa z nepremičninami prodajalec, davek pa znaša 2% vrednosti nepremičnine. Stranki pa se lahko dogovorita tudi, da davek od prometa z nepremičninami poravna kupec.

 

Zakon o nepremičninah


Različni načini možnosti odsvojitve lastninske pravice na nepremičnini

Lastninsko pravico na nepremičnini pa je mogoče odsvojiti tudi na druge načine, ne zgolj s kupoprodajno pogodbo za nepremičnine. Najpogostejša pogodba, ki jo stranke uporabljajo, je darilna pogodba za nepremičnino s katero obdarovalec na obdarjenca neodplačno prenese lastninsko pravico na nepremičnini, obdarjenec pa to sprejme. Darilne pogodbe za nepremičnine so še posebej pogoste med družinskimi člani. V zadnjem času so vse pogostejše tudi menjalne pogodbe za nepremičnine, pri katerih lastnika lastninsko pravico na nepremičninah dejansko zamenjata. Razdelitev nepremičnine pa je nenazadnje mogoča tudi z oporoko, kjer zapustnik nepremičnino prepusti svojemu dediču ali jo razdeli med več dedičev.


V primeru kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, darilne pogodbe, sestave oporoke ali vprašanj v zvezi z Zakonom o nepremičninah, je najpametneje najti odvetnika, ki nam bo ob sestavi pogodbe lahko svetoval in nam pomagal. Kontaktirajte nas po telefonu ali po e-pošti in se z nami dogovorite za termin srečanja, kjer se bomo popolnoma posvetili vašemu primeru in vam pomagali pri sestavi pogodbe.