16. februar 2018

IZDELAVO RAVNE STREHE ZAUPAJTE LE STROKOVNJAKOM

Izvedba ravne strehe je ključnega pomena, ker zaradi odsotnosti velikih naklonov na ravni strehi v primeru slabe izdelave ravne strehe zagotovo pride do zamakanja. Voda lahko v manjših količinah na takšni strehi zastaja tudi dlje časa. Če je bila izvedba ravne strehe slaba oziroma nestrokovna in je za izvajalcem ostala majhna luknjica, bo voda vsekakor vdrla v sestavo strehe in na koncu pritekla v bivalne prostore. Zato je zelo pomembno, da je izdelava ravne strehe v skladu s stroko in brezhibna.

 

izvedba ravne strehe