Kongres javnega naročanja oz. oddaje javnih naročil

23. junij 2019

Javno naročanje je tako v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski Uniji izjemno pomembno področje. Ocenjuje se namreč, da se v postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12 % bruto družbenega proizvoda v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ni nobena izjema, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.

 

Javno naročanje

 

 

Kaj pravzaprav je javno naročanje in kaj moramo vedeti o oddaji javnih naročil?

Seveda pa moramo, preden se spustimo v podrobnosti, najprej ugotoviti, kaj javno naročanje sploh je. Gre za skupek dejanj, ki jih opravljajo gospodarski subjekti z namenom gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. V procesu javnega naročanja so naročniki vsi subjekti, ki predstavljajo neposredne pa tudi posredne porabnike državnega proračuna in lokalnih proračunov - ministrstva, vladne službe, agencije, javni zavodi (šole, zdravstveni domovi in bolnišnice), Državni zbor, sodišča, javna tožilstva, upravne enote in drugi državni organi, lokalne skupnosti, ter organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil, npr. javno podjetje ali z njim povezane družbe, kot so Slovenske železnice, Ljubljanska Snaga ipd. V Republiki Sloveniji je tako zavezanih več kot 2000 naročnikov.

 

Na drugi strani pa so lahko ponudniki v sklopu javnih naročil vse pravne pa tudi fizične osebe, ki se ukvarjajo z določeno dejavnostjo ali ponujajo iskan produkt. Pri vsem skupaj moramo omeniti, da je v postopku javnega naročanja potrebno natančno upoštevati načela javnega naročanja, zraven tega pa je potrebno izpostaviti tudi, da ne smemo delati razlik med domačimi ponudniki in ponudniki, ki prihajajo iz EU, saj nam načela prostega trga, storitev in kapitala takšno diskriminacijo prepovedujejo.

 

S pomočjo dodatne poklicne kvalifikacije do hitrejšega razvoja svoje kariere

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo, kako zelo pomembni so postopki javnega naročanja, zato smo za vse zainteresirane pripravili možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s tega področja. Za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja se mora posameznik udeležiti predavanj in vaj, po opisanem programu pa mora pristopiti še k izpitu. Izpit je pisni in ustni, kandidat pa mora za pristop k izpitu prisostvovati vsaj 75% predavanj in vajam. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil naziv: »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«. Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja.

 

Vsa predavanja in vaje so izvedena pod strokovnim vodstvom, predavatelji pa se z javnim naročanjem ukvarjajo v praksi ter bodo lahko tako na kandidate prenesli veliko izkušenj, ki jim bodo v procesu dela prišle še kako prav. Celotna izvedba programa je zasnovana na razumljiv način ter vključuje vaje in delavnice. Zagotavljamo strokovnost vseh sodelujočih predavateljev, ki imajo izkušnje v praksi, pravilno izbiro pa ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe

 

V sklopu predavanj in vaj bomo obdelali različne vidike javnih naročil – posvetili se bomo samemu postopku oddaje javnega naročila, natančno bomo pregledali Portal javnega naročanja, kjer morajo biti vsa javna naročila (z izjemo evidenčnih) tudi objavljena, poleg tega pa bomo pogledali tudi, kaj so evidenčna javna naročila oz. javna naročila majhne vrednosti. Ker poznamo več vrst postopkov oddaje javnega naročila (odprti postopek, omejeni postopek, postopek s pogajanji, kvalifik) se bomo podrobno posvetili tudi temu.

 

Kongres o javnem naročanju

 

8. Kongres javnega naročanja bo izjemno praktično naravnan

Poleg tega pa ne smemo spregledati niti prav posebnega dogodka, namenjenega javnemu naročanju - 8. Kongres javnega naročanja, ki bo potekal 12. in 13. septembra od 9:00 do 14:30 ure v hotelu Bernardin v Portorožu. Ker nova zakonodaja ter praksa Državne revizijske komisije na področje javnega naročanja prinašata veliko novosti, se bomo na kongresu le-tem natančno posvetili, poleg tega pa bomo natančno pregledali tudi spremembe, ki jih na področje javnih naročil prinašajo odločitve Sodišča EU.

 

Kongres bo tudi tokrat – kakor je to že običaj – praktično naravnan. Udeležence bomo spodbujali k zastavljanju konkretnih vprašanj, katerim bo posvečenega precej časa v okviru vsake sekcije. Namen dogodka je namreč v tem, da udeleženci dobijo odgovore na svoja praktična vprašanja, in ne zgolj to, da so opozorjeni na težave, ki jih praksa javnih naročil prinaša s sabo. Predavatelji bodo faze izvedbe javnega naročila povezovali s pogodbeno fazo izvedbe javnega naročila, kar je nujno potrebno za uspešno izvedbo javnega naročila, ki se ne konča s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, temveč šele z uspešno izvedbo pogodbe o javnem naročilu.

 

Dogodek je namenjen vsem, ki v sklopu opravljanja svojega dela prihajajo v stik z javnimi naročili bodisi pri pripravi tehničnega ali pravnega dela dokumentacije, pri pripravi ponudb ali pri koordinaciji izvedbenega dela javnih naročil, ter tudi pravnim svetovalcem, odvetnikom, sodnikom, ki se ukvarjajo z javnimi naročili pri svojem pravnem delu. Program kongresa je že dostopen na naši spletni strani.

 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali.