22. avgust 2017

Knjigovodstvo, da boste brez skrbi

Knjigovodske storitve

Knjigovodstvo je za marsikatero podjetje nebodigatreba. Podjetnikom in uslužbencem je naporno že samo poslovanje podjetja. V današnjem času, ko so zahteve trga vse večje in vse poteka zelo hitro, za stvari, kot je knjigovodstvo, preveč pogosto zmanjka časa. Zato se vse več podjetij odloči, da za knjigovodske storitve najame zunanjega izvajalca. Knjigovodski servis knjigovodske storitve opravi hitreje in enostavneje, kot bi lastno knjigovodstvo ali računovodstvo opravili uslužbenci tega podjetja, ki niso specialisti za dejavnost. Toda knjigovodske storitve niso pomembne le zaradi predpisov, ampak imajo številne prednosti tudi za podjetje samo.

 

Knjigovodstvo se v osnovi deli na dva sistema

Knjigovodstvo je lahko enostavno knjigovodstvo ali dvojno knjigovodstvo. Pri prvem je vnos t. i. računovodskega dogodka le eden. Tak sistem knjigovodstva je primeren predvsem za tista podjetja, ki prejemajo in izdajajo le malo računov. Knjigovodstvo za normirance je tak tipičen primer. Gotovo je tak sistem za naročnika tudi cenovno ugodnejši. Res pa je, da tak sistem knjiženja ne omogoča toliko informacij o poslovanju, kot jih omogoča sistem dvostavnega knjigovodstva. Pri tem sistemu je potrebno vsak dogodek vnesti dvakrat. Gre za zahtevnejši in razumljivo dražji sistem, ki pa naročniku omogoča dosti boljši vpogled v lastno poslovanje.

 

Knjigovodske storitve vam lahko olajšajo poslovanje

Knjigovodske storitve, ki jih opravlja zunanji knjigovodski servis, lahko podjetju tudi izboljšajo poslovanje. Zahtevnost poslovanja se od podjetja do podjetja močno razlikuje. Gotovo je najenostavnejše knjigovodstvo za normirance, saj je ta sistem poslovanja zaradi specifičnih predpisov, ki so povezani s tem področjem, res preprost. Podjetja, ki pa imajo veliko računovodskih dogodkov in hkrati delajo na več projektih, pa imajo lahko tudi težave na področju preglednosti poslovanja. V takem primeru seveda ni vseeno, kdo jim vodi knjigovodstvo ali računovodstvo, saj lahko dober knjigovodja ali računovodja z interpretacijo rezultatov podjetniku tudi omogoči informacije, na podlagi katerih lahko ta ukrepa in nadgradi, popravi oziroma izboljša poslovanje.

 

Knjigovodstvo