28. februar 2019

Kazenski zakonik je dostopen tudi v e-knjigarni

Kazenski zakonik je pravna knjiga, ki ureja izjemno občutljivo področje kazenskega prava. S kazenskim pravom namreč globoko posegamo v osebno sfero vsakega posameznika, zato morajo biti kazenskopravne norme natančno urejene. S tem namreč preprečimo zlorabo kazensko-pravnih norm. Prav zato smo tako zelo veseli izdaje Velikega komentarja kazenskega zakonika gre namreč za prvi komentar kazenskega zakonika v Republiki Sloveniji nasploh. Komentar kazenskega zakonika se lahko pohvali s poglobljeno in natančno razlago kazenskopravnih norm, ki so v zakonu opisane.

Ker se pomena pravnih knjig a zavedamo tudi v podjetju Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. vam naši e-knjigarni ponujamo različne pravne knjige, med katerimi lahko izbirate. Na voljo pa je tudi komentar KZ-1, ki ga priporočamo tako odvetnikom, tožilcem, sodnikom in drugim pravnikom, kot tudi študentom prava.

 

Kazenski zakonik s komentarjem