28. februar 2019

V čem se nov družinski zakonik razlikuje od starega?

Vsebina družinskega zakonika je bila kar nekaj časa predmet vročih in razgreti debat, vendar je bil kljub temu na koncu sprejet. Družinski zakonik uvaja številne spremembe, ki naj bi izboljšale položaj otroka v različnih procesih, prav zato pa pristojnost za odločanje v zadevah iz centrov za socialno delo, zakonik prelaga na Okrožna sodišča. S tem se skuša zagotoviti koherentnost in skladnost postopka s predpisi. Družinski zakonik poleg novih določb tudi na novo definira nekaj izrazov, ki se v sferi družinskega prava skoraj nenehno pojavljajo. Tako je družina po novem definirana kot življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka obveznosti in pravice. Otrok je torej tisti, ki ustvarja družino. Tudi izraz roditeljska pravica je zamenjan z izrazom »starševska skrb«, ki bolje označuje celoto pravic in obveznosti v razmerju staršev do otrok.

V podjetju Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. smo za vas pripravili tiskano izdajo Družinskega zakonika, ki ga lahko naročite kar v e-knjigarni Uradnega lista, poleg tega pa vam je tukaj na voljo tudi več drugih pravnih knjig, ki jih lahko s pridom uporabljate tako pri delu kot tudi pri študiju.

 

pravna knjiga Družinski zakonik