17. december 2018

Kaj novega prinaša Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem?

Kazenska zakonodaja Republike Slovenije je izjemno obširna, hkrati pa so določbe KZ-1 včasih zelo ohlapne, stranke pa si jih lahko tako razlagajo po svoje. Posledično na področju kazenske zakonodaje velikokrat zavlada zmeda, ki je še posebej na tem področju izjemno nevarna, saj določbe Kazenskega zakonika nemalokrat globoko posegajo v življenje posameznika, mu omejujejo pravice in svoboščine. Sicer drži, da se moramo skozi sodne postopke držati načela in dubio pro reo (v dvomu v korist obdolženca), vendar se v praksi, sploh pa v javnih mnenjih to marsikdaj ne upošteva.

 

 

Kazenske norme v Kazenskem zakoniku in kako te vplivajo na posameznika?

Prav zato je pomembno, da so zakonske norme Kazenskega zakonika KZ-1 točno določene in da je njihov pomen opredeljen. Velikokrat lahko na pomen določb KZ-1 opozori že sodišče s svojo razlago v postopkih, vendar tudi tukaj nemalokrat prihaja do nasprotnih mnenj sodnikov in posledično do nasprotnih razlag v nekaterih skoraj istih primerih.

 

 

Veliki znanstveni komentar posebnega dela KZ-1 prinaša številna pojasnila kazenskih norm

Prav zaradi nastale situacije je slovenska legislativa kar klicala pa temeljiti razlagali zakonskih norm KZ-1 ki jo bomo dobili z izidom velike pravne knjige z naslovom Veliki znanstveni komentar posebnega dela KZ-1. Pri nastanku je sodelovalo več kot 50 avtorjev, uredili pa so ga dr. Katja Filipčič, dr. Damjan Korošec in Stojan Zdolšek. Knjiga bo obsegala komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 2000 straneh.

 

Tako bomo kmalu dobili prvi komentar Kazenskega zakonika, ki bo vseboval poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem sodeluje ekipa 50 strokovnjakov z vseh področij prava. Zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij (tudi denimo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani).

 

Kazenski zakonik

 

 

Komu je Veliki komentar posebnega dela kazenskega zakonika pravzaprav namenjen?

Gre za obsežno, poglobljeno in aktualno delo, ki bo namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem in drugim strokovnjakom. Seveda pri tem ne smemo pozabiti niti na študente, ki se s kazenskimi normami srečujejo prvič, ki so posledično zato včasih še toliko bolj nejasne. S pomočjo omenjene pravne knjige bodo določbe veliko bolj jasne tudi študentom, ki se s kazenskim pravom šele srečujejo in ga skušajo razumeti.

 

 

Kaj Veliki komentar kazenskega zakonika pravzaprav prinaša?

Seveda je popolnoma nesmiselno pričakovati, da nas bo razlaga norm Kazenskega zakonika obvarovala pred kriminalom, vendar bomo s pomočjo razlage določenih norm lahko hitreje in enostavneje razumeli njihov namen s tem pa tudi bit kaznivega dejanja, ki ga kazenskopravna norma opisuje. Poleg tega bo razlaga kazenskopravnih norm poskrbela za to, da si razlaga laikov in tudi strokovnjakov več ne bo mogla nasprotovati, sodišča pa bodo tako enostavneje in tudi veliko hitreje prihajala do kvalitetnih in pravičnih sodb, ki bodo skladne z zakonom.

 

S pomočjo Komentarja kazenskega zakonika bosta bolje razumljena tudi instituta silobran in skrajna sila. Silobran je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec od sebe ali od drugih odvrne neposredno pretečo nevarnost. Pogoji za silobran so podani že v zakonodaji, dodatno pa so se razvili v kazenskopravni teoriji in dogmatiki ter skozi sodno prakso. Kljub temu, da dejansko izgleda, kot, da je institut zakonodajno in teoretično natančno in popolno opredeljen, v praksi še vseeno povzroča mnoge težave. Predvsem je to izraženo pri presojanju, ali je bila obramba nujna, kjer se kot dopolnilo uporablja načelo oz. pogoj sorazmernosti. Zaradi odprte in nedoločne narave pogoja le to pripelje do različnih odločitev v istih primerih. Poleg tega se velikokrat spotaknemo tudi ob to, ali je bil silobran prekoračen ali pa je šlo morda celo zgolj za situacijo, kjer silobran sploh ne bi bil potreben, saj dejanskega napada ni bilo.

 

Na drugi strani je skrajna sila obramba, ki je nujno potrebna za odvrnitev neke nezakrivljene nevarnosti. Sicer pogoje za uporabo skrajne sile lahko ustvari človek, vendar le-ta ne odgovarja krivdno, pogoje za uporabo skrajne sile pa lahko na primer povzroči tudi žival. Tudi ta institut v praksi povzroča nekatere težave, saj se velikokrat pojavlja vprašanje, kaj storiti, ko je bilo storjeno večje zlo (pri izvajanju skrajne sile) kot je bilo zlo, ki je grozilo. V teh primerih mora povzročitelj skrajne sile navadno odgovarjati po veljavnih določbah zakonodaje, vendar lahko sodnik v nekaterih primerih obsodbo tudi omili v kolikor to izhaja iz primera.

 

Kazenski zakonik s komentarjem bo na voljo tudi v spletni knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., kjer bo na voljo že s pomočjo nekaj klikov. Seveda pa lahko v naši spletni knjigarni najdete tudi druge pravne knjige, ki so zelo zaželene in nekatere tudi težko pričakovane. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam pred nakupom Velikega komentarja kazenskega zakonika še postavljajo ter vam tako olajšali odločitev o nakupu.