01. april 2019

Kakšna je problematika kazenskega prava v Republiki Sloveniji?

Kazensko pravo v Republiki Sloveniji ureja Kazenski zakonik (KZ-1). Do danes enoten komentar kazenskega zakonika ni obstajal, kar je vodilo v razdvajanja in neenotnost kazenskega prava v primeru posameznih določb Kazenskega zakonika.

 

Zavedati se je potrebno, da je kazensko pravo izjemno zapleteno in široko področje, ki včasih tudi grobo posega v pravice vsakega posameznika, v najbolj ostrih primerih pa Kazenski zakonik narekuje tudi ukrepe odvzema svobode posamezniku. Prav zato je nujno, da so določbe kvalitetno interpretirane ter enotno razlagane. Svoje doda tudi sodna praksa, ki je velikokrat raznolika in tudi kontradiktorna. Posledično stranke v postopku ne vedo, k čemu se sodna praksa nagiba in kakšna je sodna doktrina. Poleg vsega naštetega je problematično tudi to, ker v nekaterih primerih posamezni instituti v Kazenskem zakoniku niso dovolj natančno definirani in se lahko zato v posameznih postopkih drugače razlagajo.

 

 

Izid Komentarja kazenskega zakonika KZ-1

Prav zato smo v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. veseli, da lahko napovemo izdajo Velikega komentarja Kazenskega zakonika urednikov dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 47 avtorji. Knjiga obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh.

 

Gre za prvi komentar Kazenskega zakonika, ki podaja poglobljeno in utemeljeno analizo zakonskih določb in sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij. Pri razvoju komentarja so sodelovali tako strokovnjaki iz Ljubljanske in Mariborske pravne fakultete kot tudi iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

 

S pomočjo komentarja kazenskega zakonika bo sodstvo v kazenski postopkih hitreje odločalo, predvsem pa bodo postopki bolj konsistentni in prijaznejši udeležencem postopka.

 

 

Komu je Komentar kazenskega zakonika namenjen?

Seveda se lahko vprašamo, komu je Kazenski zakonik namenjen. V prvi vrsti je Kazenski zakonik namenjen vsem, ki se poglobljeno ukvarjajo s kazensko pravno materijo in so v kazenskem postopku udeleženi, govorimo tako o odvetnikih, tožilcih, sodnikih, pa tudi o samih strankah postopka. Gotovo ne smemo pozabiti tudi na študente prava, ki se s kazenskopravnimi normami Kazenskega zakonika srečujejo prvič. Komentar jim bo tako pomagal, da bodo kazenskopravne norme bolje razumeli ter tako razumeli tudi kazensko materialno pravo kot tako.