06. januar 2016

Kako do izpita

Kako do izpitaPrva informacija, ki jo kandidati, ko pričenjajo z opravljanjem vozniškega izpita, potrebujejo, je kako do izpita. Na vprašanje, kako do izpita je najlažje odgovoriti z nekaj naštetimi koraki. Opravljanje vozniškega izpita se prične s tečajem CPP, sledi zdravniški pregled, nato tečaj prve pomoči (Ljubljana) in izpit prve pomoči (pri čemer je slednji obvezen, medtem ko tečaj prve pomoči (Ljubljana) ni), sledi izpit CPP in nato praktične ure vožnje, ki se zaključijo z izpitno vožnjo. Odgovor na vprašanje, kako do izpita, pa se glede na kategorijo razlikuje. Na primer, kandidatom, ki pridobivajo izpit za moped, ni potrebno opraviti izpita prve pomoči, prav tako se glede na kategorijo razlikujejo starostne omejitve. Na primer, kandidat, ki se odloči za opravljanje vozniškega izpita za A1 kategorijo, lahko s tem prične pri 15,5 letih, kandidat za A2 kategorijo se lahko prične usposabljati s 17,5 letih, za A neomejeno pa s 23, 5 leti. Pri B kategoriji pa je na vprašanje, kako do izpita, moč odgovoriti na dva načina. Za opravljanje vozniškega izpita za samostojnega voznika B kategorije mora biti kandidat star 17,5 let, lahko pa kandidat prične opravljati vozniški izpit pri 16 letih. Vendar pa za kandidata, ki opravlja vozniški izpit pri 16 letih to pomeni, da mora do dopolnjene polnoletnosti in opravljene izpitne vožnje voziti s spremljevalcem.

Kako do izpita, da bo za kandidata najugodneje, pa je odvisno tudi od kandidata samega. V kolikor ta redno obiskuje tečaj CPP, preveri vso priporočeno literaturo in redno, brez večjih prekinitev obiskuje ure vožnje, je lahko opravljanje vozniškega izpita prijetna izkušnja, izpit hitro opravljen in samostojna vožnja v užitek.

 

 

Veljavnost vozniškega dovoljenja

Poleg vprašanja, kako do izpita, je pogosto tudi vprašanje, kakšna je veljavnost vozniškega dovoljenja. Kandidati, ki opravijo izpit za B kategorijo, pridobijo dovoljenje z veljavnostjo (vozniškega dovoljenja) do 21. leta starosti oziroma dve leti od datuma prve pridobitve vozniškega dovoljenja. Kandidatom se nato veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša po opravljenem programu varne vožnje. Voznik lahko enkrat zaprosi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, za obdobje, krajše od enega leta, in med tem opravi program varne vožnje. V kolikor v podaljšanem roku tega ne opravi, ga ponovno čaka celoten program opravljanja vozniškega izpita. V kolikor voznik opravi vse obveznosti, se mu veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša za 10 let. Ko voznik dopolni 70 let pa se mu izda vozniško dovoljenje z veljavnostjo 5 let.