18. januar 2019

 

Katere so poglavitne prednosti mulčenja?

Kot že njegovo ime pove, je mulčer stroj, namenjen mulčenju. Mulčenje je postopek, ki ga izvajamo v različne namene. S pomočjo mulčenja različnih rastlin in vejevja lahko poskrbimo za vlažnost tal, ki pod rastlinami ostaja višja, kot bi bila, če bi bila tla čista, prst pa je tako primernejša za rast različnih rastlin. Poleg tega bomo z mulčenjem dosegli tudi manjšo rast plevela, ki pod zmulčanimi rastlinami

težje uspeva.

 

Mulčer

 

Kakšne mulčerje dan danes poznamo in čemu so namenjeni?

Dan danes obstaja zares veliko vrst mulčerjev, ki se med seboj razlikujejo tako po namenu, za katerega jih uporabljamo, kot tudi po samem izgledu in sposobnostih, ki jih mulčer premore. Postopki mulečnja se izvajajo tako v kmetijski kot tudi v vrtnarski panogi, mulčerje pa uporabljamo tudi v gozdu ter celo v vinogradništvu, pri vzdrževanju golf igrišč in nenazadnje tudi pri vzgoji špargljev. Seveda lahko manjše naprave za mulčenje uporabimo tudi kar na domačem dvorišču, kjer nam bodo olajšali marsikatero opravilo, ki s pomočjo mulčerja ne bo le enostavnejše, pač pa tudi veliko hitreje opravljeno. Opisane so samo nekatere izmed vrst mulčerjev, ki se v kmetijstvu in gozdarstvu, pa tudi na domačih dvoriščih, uporabljajo najpogosteje:

  • Univerzalni mulčer se uporablja za mulčenje rastlinskih ostankov, kot so koruznica, slama, krompirjeva cima ali sončnice, v poljedelstvu, pa tudi v komunali (ob cestah, železnicah in infrastrukturnih objektih), sadjarstvu in vinogradništvu (veje, rozge, travinje) in za čiščenje pašnikov.
  • Poljedelski mulčerji so nekoliko bolj robustni in so izjemno vsestransko uporabni. Uporabljajo se za delo na velikih kmetijskih površinah pri večji delovni hitrosti in kjer je večji volumen mulčane mase. Namenjeni so predvsem mulčenju žitnih in koruznih strnišč, travinja, sončnic ter drugih kultur, ki se uporabljajo pri zelenem gnojenju oziroma podoru.
  • Bočni mulčerje oz. mulčer za brežine lahko uporabljamo v poljedelstvu, poleg tega pa so namenjeni tudi mulčenju komunalnih površin z nagibom od +90° do -60°, predvsem brežin vodotokov, jarkov, obcestnih površin in travnikov, sadovnjakov ter pašnikov. Mulčer za brežine je dovolj zmogljiv, da je primeren tako za drobljenje in mletje rastlin, kot tudi za mulčanje številnih drugih vrst grmičevja. Ker je njegova zmogljivost prilagojena za rastje na neravnih površinah, je dovolj zmogljiv in primeren tudi za uporabo na ostalih kmetijskih površinah. Najpogosteje so narejeni kot klasični premični oz. bočni mulčerji za traktor, ki se lahko uporabljajo za traktorjem ali bočno pod ustreznim kotom nagiba glede na nagib površine.
  • Travniški mulčerji so namenjeni predvsem mulčenju trave, ki je z njihovo pomočjo hitro in efektivno. S travniškimi mulčerji lahko mulčimo travo tako v sadovnjakih vinogradih, parkih, na pašnikih, letališčih pa tudi na površinah kot so na primer golf igrišča.
  • Vinogradniško-sadjarski mulčerji so namenjeni profesionalni uporabi v vinogradih oz. sadovnjakih. So nekoliko bolj okretni, kar vodi v enostavnejšo uporabo orodja.
  • Gozdarski mulčerji se uporabljajo predvsem za čiščenje gozda – mletje vej in ostalega lesnega odpada, ki nastane pri sekanju dreves. Namenjeni so drobljenju vseh vrst lesa, vej, grmičevja, lesnatih rastlinskih ostankov, podrastja, dračja ter tanjših debel.
  • Mulčerji za šparglje so posebna vrsta mulčerjev, ki jih uporabljajo pridelovalci špargljev. Njihova uporaba je enostavna, popolnoma nov koncept stroja in namenski ter praktičen dizajn pa dajejo uporabnikom potrebno zanesljivost in priročnost pri uporabi ter zagotavljajo bistveno kvalitetnejše rezultate pri mulčenju.
  • Mulčer za mini bager je naprava za mulčenje, ki ga pritrdimo na mini bager in ga lahko uporabljamo tako na domačem dvorišču kot tudi na večjih kmetijskih površinah ter celo v gozdu. Mulčer za mini bager se odlično obnese tudi pri mulčenju grmovja, kar pomeni da z določene površine odstranimo razrasle rastline in površino tako pripravimo na nadaljnjo uporabo. Mulčer za bager predstavlja izjemno vsestranski pripomoček, ki ga lahko uporabimo tudi kot mulčer za brežine, poleg tega pa bo dobro služil tudi za vsa opravila na domačem vrtu.

 

Mulčer

 

Mulčenje igra ključno vlogo pri rekultivaciji zemljišč

Mulčenje pa je izjemno pomembno opravilo tudi, kadar se lotimo rekultivacije različnih zemljišč. Mnoge grmovnice imajo sposobnost intenzivnega zaraščanja. Prav zato je pomembno redno vzdrževanje kmetijskih in drugih površin. Ročno odstranjevanje grmovnic in drugih rastlin je seveda izjemno dolgotrajno, zato se je primerno v takšnih situacijah zateči k mulčenju rastlin. Delo bomo opravili hitreje, enostavneje in veliko bolj kvalitetno, kot bi lahko to storili ročno. Pri tem opravilu nam lahko pri majhnih površinah učinkovito pomaga mulčer za motokultivator, pri večjih površinah pa je primernejši mulčer za traktor ali pa se odločimo za namenski mulčer za tovrstne površine.

 

Na kaj naj bomo pozorni pri nakupu mulčerja?

Pri naročilu naprave za mulčenje pa moramo biti pozorni na to, kakšen mulčer za svoja opravila zares potrebujemo, zato se velja o možnostih, ki so nam na voljo prej podučiti. V obilici naprav za mulčenje, ki so nam dan danes na voljo, moramo izbrati prav takšnega, s pomočjo katerega bomo najenostavneje in najhitreje opravili vsa zastavljena dela. Poleg tega pa se je pred nakupom mulčerja potrebno vprašati tudi o tem, kje bomo mulčer shranjevali ter kako ga bomo transportirali v primeru, da ga bomo uporabljali na različnih lokacijah.