19. februar 2018

Strešna kritina vrhunske kvalitete je edina prava

Strešna kritina je gotovo eden najpomembnejših, če ne kar najpomembnejši element strešne konstrukcije. Strešna kritina je namreč tista, ki je namenjena temu, da streho in s tem cel objekt varuje pred vdorom meteorne vode ter objekt ščiti tudi pred drugimi neugodnimi vremenskimi vplivi. Strešna kritina je še posebej pomembna, če gre za ravno streho na hiši, saj je ta še posebej izpostavljena morebitnemu zamakanju. Pri poševni strehi visoki nakloni poskrbijo za to, da voda s strehe odteče hitro in po koncu padavin je zgodba končana do naslednjega dežja. Kjer pa naklonov ni, se lahko zgodi, da voda zastaja na strehi še dolgo potem, ko so padavine že prenehale. Prisotnost vode tako lahko povzroči, da voda najde pot v strešno konstrukcijo ter kasneje v spodnje bivalne prostore, če je na hidroizolaciji le ena majhna luknjica, saj to povzroči neprijetno zamakanje v bivalne prostore in terja sanacijo, ki je neprijetna in draga. Zato je tu kvalitetna oziroma kvalitetno izvedena strešna kritina ključnega pomena za mirno oziroma brezskrbno bivanje stanovalcev. Tu vsekakor ne gre izbirati le tistega, kar je na ceniku strešne kritine najbolj ugodno, ampak velja tehten premislek in posvetovanje s strokovnjakom. Pri poševnih strehah je v zadnjem času posebej popularna jeklena strešna kritina oziroma nekoliko drugačna izvedba: jeklena strešna kritina z izolacijo. Cene te kritine na ceniku strešne kritine so pri nas ugodne.

 

Cenik strešne kritine

 

 

Strešna kritina je pomembna tudi na poševnih strehah

Specifičnost ravnih streh pa še ne pomeni, da bi kazalo strešno kritino za poševne strehe podcenjevati. Nasprotno. Strešna kritina mora biti visoke kakovosti tudi v primeru, če imamo opravka s poševno streho z visokimi nakloni. Gre namreč za material, ki bo ne le dolga leta, ampak dolga desetletja preprečeval vdor vode in objekt na splošno ščitil pred vremenom. Zato je tudi tu vredno pazljivo izbrati najboljšo možnost iz cenika za strešne kritine. Ena od alternativ, ki jo priporočamo, je jeklena strešna kritina ali pa še bolje jeklena strešna kritina z izolacijo.


Cenik za strešne kritine je lahko ugoden

Od prodajalca je odvisno, ali so cene kritine na ceniku za strešne kritine ugodne ali ne. Živimo v tržnem gospodarstvu, kjer je venomer prisotna konkurenca. Cene iste kritine so lahko na ceniku strešnih kritin enega ponudnika dosti cenejše v primerjavi s cenami kritine na ceniku strešnih kritin drugega ponudnika. Pri tem lahko gre za več dejavnikov. Lahko da želi drugi ponudnik več zaslužiti ali pa se je odločil, da bo zadevni proizvod, denimo jekleno strešno kritino ali jekleno strešno kritino z izolacijo, prodajal v akciji, torej ceneje. V vsakem primeru pa je dobro tudi znotraj enega cenika strešnih kritin preveriti sorodne proizvode, ki se nahajajo v istem kakovostnem razredu. Lahko se zgodi, da je v nekem koledarskem obdobju ugodnejši en proizvod, v nekem drugem koledarskem obdobju pa drugi relativno enakovreden proizvod.


Naš cenik za strešne kritine je vedno ugoden

Strešna kritina, ki se prodaja pri nas, je vedno visoke kakovosti. Toda poleg kakovosti, ki je naša prva prioriteta, pa vedno poskrbimo, da so določeni proizvodi v akciji, tako da lahko stranka pri nas kadarkoli opravi dober in poceni nakup. Živimo v času po gospodarski krizi, katere posledice še niso izzvenele in tudi verjetno še lep čas ne bodo, zato je dobro, da lahko tu in tam res opravimo dober nakup in prihranimo. Strešna kritina tu seveda ni nobena izjema. In v našem podjetju poskrbimo, da lahko kakšno visokokvalitetno strešno kritino naše stranke vedno dobijo po dodatno ugodnih akcijskih cenah. Včasih je to lahko jeklena strešna kritina oziroma jeklena strešna kritina z izolacijo, včasih pa nekaj tretjega.

 

Strešna kritina


Strešna kritina vrhunskih proizvajalcev ob svetovanju strokovnjakov

Strešna kritina, ki jo kupite pri nas, izpolnjuje vse strokovne zahteve in zadovoljuje vse standarde, saj prodajamo le visokokakovostne proizvode. Naši kupci so tako deležni najboljšega, kar je na trgu. Proizvodi, ki jih ponujamo, so proizvedeni s strani nekaterih odličnih oziroma preizkušenih proizvajalcev, ki so ponosni na svojo dolgo tradicijo in poslovne uspehe. Na drugi strani vas pri nas sprejmejo dobro podkovani in razgledani prodajalci, ki so se stranki vedno pripravljeni posvetiti in storiti vse, da bi kupec iz naše trgovine odšel zadovoljen. To je zelo pomembno, saj je dobra informacija s strani strokovnjaka ključna, da se kupec lahko odloči za tisto alternativo, ki je glede na njegove želje in potrebe v danem trenutku zanj najboljša.