18. julij 2019

Transcendentalna meditacija omogoča zelo pozitivne izkušnje

Gre za metodo, ki dokazano povzroči takojšnjo izkušnjo transcendiranja. Med njenim izvajanjem se pojavi izkušnja globoke in prijetne budne umirjenosti, stanje transcendence, oziroma zavesti onkraj časa in prostora.

Tovrstna meditacija je za otroke dobra popotnica, saj jim koristi vse življenje. Že po nekaj mesecih njene vadbe se njihov učni uspeh lahko močno izboljša, zelo hitro pa poveča tudi njihovo odpornost na stres, omili stresno doživljanje šolskih testov, izpitov in spraševanj, zmanjša pa tudi tremo pred nastopi.

Otroci, ki se je naučijo navadno razvijejo zdravo, pozitivno osebnost, nagnjeno k samouresničevanju. Ne poznajo anksioznosti in depresije, imajo zdravo samopodobo, so bolj samozavestni ter ekspresivni. Tovrstna meditacija pripomore pri njihovem izražanju občutkov in misli, razvoju zdrave empatije, senzibilnosti in družabnosti. Tak otrok je v stiku s samim sabo, zato spontano čuti, kaj je zanj dobro. Ne potrebuje nenehnega nadzora in usmerjanja staršev ali učiteljev.

Transcendentalna meditacija pri otrocih ustvarja zdravo, močno fiziologijo in naravno odpornost na bolezni. Ko takšni otroci odrastejo, je verjetnost, da bodo v odraslih letih zboleli za kakšno kronično boleznijo bistveno manjša, saj ima njihova fiziologija že v mladosti zdravo podlago.

Otroci in mladostniki se je lahko naučijo od 10. leta naprej. Za otroke od 4.– 10. leta pa je na voljo prilagojena, otroška oblika te tehnike.

Takšna meditacija je daleč najbolj učinkovit (nekemičen) način za blaženje depresije, hkrati pa preprosta, naravna miselna tehnika s katero omogočimo duhu in telesu globok počitek, ki učinkovito odstranjuje posledice stresa.